Peder Thorsen Markestad (3080)

Peder er min 8xtippoldefar


Fødsel og familie


Peder ble født i 1607.

Han er far til

Liv og virke


Det er nok Peder som blir nevnt på Markestad i skattematrikkelen for Toten i 1647. Han var oppsitter på Markestad, Hoff, Toten, Oppland i 1666. Gardsskylden var 1 hud 1 f. tunge 3 pd Smør, og han er oppgitt å være 59 år gammel.
Pedermarkestad.JPG
Skattematrikkelen 1647

Død og begravelse


Peder døde en gang etter 1666.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License