Povel Pedersen Gulle (484) og Chatrine Jensdtr Jacobsland (485)

Povel og Chatrine er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Povel ble født i 1723. Han figurerer også i kildene som Paal Pedersen.

Chatrine ble født i 1738 i Røyken, Buskerud, og døpt samme sted 2. november 1738. Jacobsland (Jaksland) gård ligger i Røyken, Buskerud. Foreldrene hennes var Jens Jacobsøn Heggen og Maria Michelsdtr Heggen. Da hun ble født bodde foreldrene på Gården Heggen.

Povel og Chatrine ble trolovet 17. juni 1759 i Røyken, Buskerud, og gift 4. september 1759. Povel bodde da på Gulle, og Chatrine på Jacobsland. Sammen fikk de barna

 • Peder Povelsen f. 1760
 • Jens Povelsen f. 1762
 • Hans Povelsen f. 1764
 • Husmann Ole Povelsen Auke f. 1766
 • Lars Povelsen f. 1768
 • Paul Povelsen f. 1771
 • Lars Povelsen f. 1776
 • Otto Povelsen f. 1778
 • Andreas Povelsen f. 1781
 • Otto Povelsen f. 1782
 • Maria Povelsdtr f. 1785

Liv og virke


Da Ole og Lars ble døpt bodde de i Mastedalen. Da Peder og Jens ble døpt bodde Povel og Chatrine på Gulle. Da Hans ble døpt bodde de på Solie. Da Paul ble døpt bodde de på Follestadeie. Da Lars og Andreas ble døpt bodde de på Hofseie. I 1801 bodde Povel og Chatrine på Vear i Røyken sammen med barna Lars (26 år, ugift, lever "af fiskerie"), Otto (19 år, ugift) og Maria (16 år, ugift). Povel er husmann uten jord og almisselem. På gården bor også sønnen Ole (min tipp) med sin første kone Anne og barn.

485486g.JPG
485f.JPG
Povel og Chatrine gift Chatrine født

Død og begravelse


Povel døde i Røyken i 1802. Han var da husmann på Veareiet. Han ble begravet 10. januar 1802 i Røyken.

Chatrine døde 77 år gammel i 1815.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License