Pressforgylder Emil Anton August Habolin (16) og Bokbinderske Elvira Maria Jonsson Ideman (17)

Emil Anton og Elvira er mine tippoldeforeldre

emil%20habolin.JPG

Emil


ble født 27. mars 1865 i Sankt Jacob och Johannes församling, Stockholm stad i Sverige, og foreldrene hans var bokbinderifaktor Frans August Habolin og Traktörsenkan Carolina Charlotta Länngren Habolin. Emil ble født 8 måneder før foreldrene giftet seg, og i fødselsboken står det foreldre 'okänd', at han var uektefødt, og at moren var 35 år og ugift. I registeret til dåpsboken står det 'Habolin F.A.' som refererer til Frans August Habolin, hans far. I 1880 bodde Emil i Hyltinge annex, Mellingsnäs, Strängenäs domprosteri, Södermanland. I folketellingen står det anmerket at han tilhører Per Lönngrens matlag og at han var fostersønn i familien. I 1882-1883 bodde han i rote 8 og hadde tittel som yngling. Han var også oppført som reisende til Hotell Kung Carl i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i 1882. I 1884 starter Emil som bokbinderlærling hos I. Elkans, i Nya . Han bodde da i Rote 08. I 1889 jobber han hos A. Engströms i Regeringsgatan 18. I 1890 bodde han i Luttnersgatan 12c. Han var da bokbinder hos I. Marcus Bokbinderi i Brunnsgatan 19 i Stockholm. I 1892 bodde han på samme adresse og jobbet hos Hedberg Bokbinderi. Senere i 1892 flyttet han og i 1893 bodde han i Mosebacketorg og er oppført som uten ansettelse. Senere i 1893 flyttet han til et annet kvartal l i samme distrikt, men det var vel en årsak til det (se videre).

Emil som kjent gulltyv 1893


Han ble arrestert for førstegangstyveri mai 1893 og anbefalingen ble utlevert til politiet, og til beryktede Långholmen fengsel 30.06.1893.
I 1893, da han hadde jobbet hos bokbinderifirmaet Elkan och Komp. i 6 år, så ble han tatt for å ha stjålet såkalt 'sopguld', altså det gullet som blir til overs, når man trykte dette på permer av bøker. Han innrømte at han, de siste 5 årene ved en rekke anledninger, hadde sneket seg inn på verkstedet om morgenen med en stjålet nøkkel, før de andre kom på jobb, og stjålet overflødig gull som vanligvis falt ned i en låst eske i bokbindermaskinen på verkstedet. Han hadde også børstet av overflødig gull fra bokryggene med en børste. Gullet solgte han videre til gullsmeder og Det kongelige myntverket (og andre). Han mente han kunne ha tjent omkring 1800 kr for disse tyveriene i løpet av årene. Men etter å ha fått med seg en kollega, Carl Gotthart Lindqvist, til å stå på vakt slik at han kunne gjøre tyveriene mer systematisert, så ble de til slutt tatt. Emils medskyldige fikk i alle tilfeller ikke noe utbytte av de tyveriene han rakk å være med på, siden Emil løy til han og sa at han ikke hadde fått med seg noe gull de gangene Carl Gotthart hadde stått på vakt. Mens han i virkeligheten hadde solgt Carl Gottharts del videre også, men beholdt pengene selv. Emil fikk to års straffearbeide i fengsel, og to års betinget fengsel. Emil satt fengslet i Kronohektet på Långholmen fra 8. juni 1893 til 08. desember 1894. Det er anmerket: "Förtlustig medborgerligt förtroende till: 18961206". Mange av de nasjonale svenske dagsavisene skrev en del om dette gulltyveriet over flere dager, og det kan leses i artiklene under.

Aftonbladet25051893
DagensNyheter26051893
emilavis1893
Aftonbladet27051893
Aftonbladet 25.05.1893 Dagens Nyheter 26.05.1893 Nya Dagligt Allehanda 26.05.1893 Aftonbladet 27.05.1893
sundsvalltidning1893
radhusratten1893
Aftonbladet03061893
Aftonbladet07071893
Sundsvall tidning 29.05.1893 Dagens Nyheter 05.06.1893 Aftonbladet 03.06.1893 Aftonbladet 07.07.1893
emilfengsel.jpg

Emil i fengsel 1893 (Transkribering av bildet t.h.)


Födelseår, månad och dag, ? ställe, uppgifvet till by, socken, stad, härad och län: 1865 d. 27. Mars i St. Jakobs församling i Stockholm, döpt
Uppfostrar, förra yrke eller näringsslag emot tiden och stället för första og sista nattvärdsgongen: Bokbinderiarbetare. Enl utsl. ?? admitterad till H.H. Nattvord och har begått densamma innom Svenska kyrkan.
Ogift eller gift ?, ? hustru eller ? lefva, uppgift å deras ? og ?: Till äktenskap ledig
Den församling, fången jemlikt kongl. förordn. den 20 Juli 1861 bör mantalsskrifvas: Katarina förs der han inskrefs d. 9/1 1893 från Johannes förs, efter att hafva tillhört sistnämnda förs från d. 28/6 1881 då har dit inflyttade från Hyllinge
När och af hvad ? personen till fångvärdsanstalten ?kommit, samt beslutet derom: Ank 8/6 1893, dömd för 1. res å särskilda tider hufvudsakligast i förening med inbrott föröfvad stöld till 2 års straffarbete och att vara förlustig omdb. Förbroenne(?) intill dess 2 år förflutet från det har/n efter ute..?? straff blifvit frigifven enl. Sthlms RR utel. D. 3/6 93. Str. Börj. 8/6 93.
Kunskap i kristendom, ?, skriftslag, m.m. vid ankomsten: Välförsvarlig
Nattvärdsgång: ?.?.? 21/6/1893
Dagn när fengelse- eller arbetstiden slutas: 8/12 94
Tiden när afgången skett, på hvad sätt och hvarthän: d. 8/12 94 med fåt bet.
Anmärkningar: I.b. (innflyttad)? från Johannes förs i Stockholm d. 4.1. 1893. Alfr. Wessnell, Com.l.

I 1894 flyttet han til Jacobs distrikt. Han finnes også fengslet på Långholmen fra 08.12.1894 til 1895. 10. januar 1895 flyttet han fra rote 14 til Hamngatan 26 på Hästskon 4 kvarteret i Jacobs distrikt. Stockholm var da delt inn i forskjellige "roter" (tilsvarende bydeler). 3. januar 1896 flyttet han til rote 5. I Rotemansarkivet finnes det da en militærinformasjon: 161-123-87. I 1897 bor han i Drottninggatan 93.

Emil som utstillingstyv 1897


I 1897 fikk Emil igjen oppmerksomhet i media da han og en kollega Andreas Olsson ble tatt for ikke mindre enn 14 tyverier som de hadde gjort på forskjellige utstillinger i bygget til Nordiska museet, Indrustrihallen, Svensk-Danska Fiskerihallen og fra torpedkrysseren 'Ørnen'. De hadde stjålet fotografirammer, bøker, duker, kikkerter til en verdi av 150 kr. Ikke akkurat en svimlende sum… Tyvegodset ble enten stjålet eller pantsatt. Emil hadde kjøpt seg et abonnementskort til utstillingsområdet, som han hadde brakt til sin medskyldige Andreas Olsson, og så hadde de for det meste begått disse tyveriene sammen. Emil hadde til og med tilstått under avhør at han hadde stjålet en paraply fra en sovende person i Kungsträdgården…

SvenskaDagbladet06081897
SvenskaDagbladet30071897
DagensNyheter30071897
domstolene1897
Aftonbladet10081897
Svenska Dagbladet 06.06.1897 Svenska Dagbladet 30.07.1897 Dagens Nyheter 30.07.1897 Dagens Nyheter 06.08.1897 Aftonbladet 10.08.1897

6. februar 1899 flyttet han fra rote 05 til Biblioteksgatan 5 på Kvasten 6 kvartalet i Jacobs distrikt (07).

emilanton.JPG

I 1900 bodde han i Mäster Samuelsgatan 8, og var ansatt ved Stockhoms Bokbinderi AB i Malmskillnadsgatan 8. Han er også registrert i Åkermannen nr.25 på Kungsholmen i 1900. I 1901 er han ugift og jobbet han på samme sted og bodde i Scheelegatan 9. I stockholm bodde han noe i Rote 4 og i rote 7, i følge rotemansarkivet. Det står også: "kriminalanteckning: Medb. förtr. förlustig till 1900. Social anteckning: bet. till sjukhus 1900-08-18." Han var da bokbinderiarbeider. Han flyttet til Jacobs distrikt 09.01.1901, og derfra til rote 06 28.12.1901. I 1901 bodde han i Kungsholmsgatan 20 i Stockholm. I 1902 bodde han hos sin stefar Carl Julius Ydrén og hans nye kone. Hos seg hadde de Lokomotivføreren Elof Sjöman f. 15. sept 1858, d. 1904, som Emil snakket mye om til sin sønn Edvard. Emil var da uten fast arbeid. I 1904 arbeidet Emil som pressforgylder hos Victor Petterssons Handels og Industri AB i Köpmansgatan 15. Emil trykte visstnok alle permene til Vitenskapsakademiet, samt gulltrykk til det kongelige hoffet. Når Victor Pettersson mistet sine rettigheter, flyttet virksomheten over til Almquist og Wicksells i Uppsala og Emil fulgte med, da han var en erkjent og dyktig pressforgylder. På jobben ved Stockholms Bokbinderi AB møtte han Elvira.
Emil lagde visstnok almanakk til kongen. Han hadde en bror som het Josef Bernard Zakarias som han ikke likte. Josef var barberer og etter hvert en dyktig parykkmaker innen teateret, men han var også minst like ofte i media pga tyveri etc. som Emil. Se mer om Josef på siden til Emil og Josefs foreldre.

FT1880emilhabolin.jpg
FT1900emil.jpg
FT1880sthlmelvira.jpg
elvira1900.jpg
Emil FT 1880 Stockholm Emil FT 1900 Stockholm Elvira FT 1880 Stockholm Elvira i folketellingen 1900
emil1901register
elvira1901.JPG
emil1905.JPG
emilrox.JPG
Emil 1901 Elvira 1901 Emil 1905 Emil i avisen
elvirabb.jpg
elviramjideman.JPG

Elvira


ble født 5. oktober 1874 i Maria Magdalena Församling i Stockholms stad, og døpt samme sted. Hennes mor var Maria Carolina Jonsson. Det er ukjent hvem hennes far var. Elvira var barnehjemsbarn, og innlevert til barnehjemmet som "ambarn". Det vil si at hennes mor ammet henne og ytterligere ett barn for avgiftsfri innlevering av Elvira til barnehjemmet. Elvira ble 4 mai 1875 utlevert til morens bror fabrikkarbeideren Isak Svensson ved Gustafsbergs Porslins fabrik, Wermsø församling i Uppsala. 12. mai 1876 ble Elvira flyttet til Stockholm, til Hökinsgatan 8 i Kathrina og så til Götgatan 51, Cathrina församling. 1. januar 1881 flyttet Elvira til moren, den ugifte Maria Carolina Jonsdotter i dörren nr 6 ved St. Erik Arbetare bostäder på Kungsholmen, Rådstugan, Nicolai församling. 17. desember 1883 bodde Elvira i Sturegatan 12. Den 16. januar 1884 kan det se ut som om hun fikk en geografisk kartbok på barnehjemmet. Den 5. januar 1885 ble Elvira overført til Katarina Sjukhuset fordi hun led av skarlagensfeber, og den 23. februar ble hun utskrevet fra sykehuset og var frisk. Desember 1885 bodde Elvira i Sibyllegatan 43 i Östermalm församling. Hun flyttet fra rote 09. Den 1. oktober 1886 bodde hun i Jacob Bergsgatan 8. Senere det året bodde hun hos Svenska Diakonissällskapet der hun står oppført som "wid Anstalten Intagna barn". Den 2. november 1887 flyttet Elvira fra Södermalm til Jakob distrikt, og da bodde hun i Arsenalgatan 8 4tr. Det er registrert at Elvira hadde skolegang i 1888. Den 10. januar 1889 fantes det en belønning på 25 kroner (for hva?) i følge barnehjemspapirene hennes. Den 30. november 1889 flyttet Elvira fra et bosted til et annet innen distriktet. Adressen var Blasieholmstorg 14 og hun bodde sammen med moren og søsteren. I 1890 bodde Elvira i Stockholm i forsamlingen Jakob rote 7, Blasieholmen nr. 4 og 5 med moren.

saraleoidemanbb.jpg
annaelvira.JPG

Døtrene Sara Leontina og Anna Elvira


Da Elvira var 16 år gammel fikk hun datteren

  • Sara Leontina Ideman f. 31.01.1891 Södra Barnbördshuset, Sthlm, dp. 03.02.1891

som umiddelbart ble satt på barnehjem. Elvira var da ugift, og bodde i Arsenalgatan. Det er ikke oppgitt i kirkeboken hvem som var faren. Sara Leontina ble også tatt ut av barnehjemmet et par ganger til en fostermor.
Høygravid og med 2 måneder til termin flyttet Elvira 12.10.1893 til Östermalm distriktet med moren og datteren Sara Leontina. De bodde da i Majorsgatan 9 A der hun fikk datteren

  • Anna Elvira Ideman f. 02.12.1893 i Majorsgatan 9 A, Katarina församling, Stockholm

som først ble plassert på barnehjem og deretter 3 mnd gammel ble plassert i fosterfamilie i Trosa i Landförs. Elvira Maria var da 19 år og ugift. Elvira bodde sammen med Anna Elvira i 1893, men satte henne senere bort til fosterfamilier. Først til familien Olsson i 1894, til ekteparet Johan Peter Hallin f. 21.06.1838 og Katarina Mari f. Damström Hallin f. 08.05.1840 i Trosa landsförsamling i Södermanland i 1895, og i 1897 hos familien Molin. Familien Molin besto av Johan Gustaf Molin f. 09.08.1852, Anna Fred. f. Domnerus Molin f. 22.06.1856 og barna Tyra Gustava Amanda Molin f. 26.09.1880, Beda Maria Elisabet Molin f. 01.10.1883 og Erik Gustaf Fredrik Molin f. 13.05.1889. Med familien bodde også flere barn oppgitt uten etternavn (andre fosterbarn?); Elin Göta Dorrety f. 12.03.1901, Gulli Anna Loivsa f. 17.06.1884, Rosalie Sofia Emilia f. 11.08.1894, Maria Viktoria f. 13.01.1895 og Ebba Evelina f. 04.10.1901. Anna Elvira står oppført midt blant disse barna i Rotemansarkivet. I 1908, da Anna Elvira var ca. 17 år, flyttet hun fra Trosa og inn til Kungsholmen i Stockholm der hun var ugift tjenestepike. I Rotemansarkivet står det en notis om at Anna Elvira etterførtes i folketellingen i 1924 fordi hun hadde vært 1 år i Paris fra 01.09.1923. Elvira fortalte aldri datteren hvem som var hennes far så lenge hun levde.

saraleof.png
saraleodod.png

Den 19. oktober 1893 flyttet Elvira til Östermalm der hun bodde sammen med moren. Hun hadde da yrke som bokbinderiarbeiderske og oppasserske. Den 17. november 1894 flyttet Elvira fra Östermalm til Södermalm distrikt der hun bodde i Tranbodene, nærmere bestemt hos Axel Knut Grönqvist f. 03.12.1868 sammen med mange andre. Sammen med henne bodde datteren Anna Elvira. Kanskje prøvde hun å ha datteren boende hos seg? Den 3. juli 1895 flyttet Elvira Maria fra rote 13 til Jakobs distrikt der hun var ansatt og bodde hos familien Sahlberg. Den 30. desember 1895 flyttet hun fra Jakobs distrikt til Fredsgatan 20 i Klara distrikt. I 1895 arbeidet hun på Stockholms Stads Utskänkningsställe N. 79 i Stadsgården 4, der forstanderen het Axel Emil Grönqvist. I 1896 bodde hun fortsatt i Fredsgatan 20, og 20. april samme år flyttet hun til rote 05.
Den 12. mai 1898 døde Sara Leontina bare 7 år gammel i Nikolai församling i Stockholm av "Pneumon ac. Pertussis", altså lungebetennelse og kikhoste. Hun ble begravet 15. mai 1898. 20. oktober 1899 flyttet Elvira fra rote 09 til Gamla Stan der hun bodde i Lilla Nygatan 12 og Munkbrogatan 11 i Daedalus 4 kvartalet. I 1900 bodde Elvira sammen med moren Maria Carolina i Stockholm og var bokbinderiarbeider. Elvira jobbet ved Stockholms Bokbinderi AB i Malmskillnadgatan 8, der hennes fremtidige mann jobbet i 1900. Elvira og Emil møttes altså på arbeidet der. Den 31. oktober 1901 flyttet hun fra rote 1 til Oxtorvet 4 i Jakobs distrikt der sønnen Karl Edvard Emil ble født tre år senere. I manntalslengdene 1900-1935 er hun i 1901 oppført som bokbinder og bor i (det som kan tydes som) Nygatan 12 i Stockholm.

emilelvirasignatur

Emil og Elvira


De var forlovet da sønnen

ble født i 1904 (lysning juni 1904), og så giftet de seg halvannen måned senere, 1. januar 1905 i Jakob och Johannes församling, Stockholm. Da var Emil bokbinder.
Den 4. januar 1905 flyttet hun og sønnen Karl Edvard Emil til rote 06. Emil var da bokbinder.
Det står om Emil og Elvira i Aftonbladet 13. juni 1904, men utgaven er ikke digitalt tilgjengelig pr. 2018 pga opphavsrett.
I 1910 bodde Emil, Elvira og Karl Edvard Emil i Uppsala, i Uppsala domkirkeforsamling, og Emil var bokbinderiarbeider.

Om Karl Edvard Emil hadde noen kontakt med sin halvsøster Anna Elvira vites ikke. Heller ikke om de visste om hverandre overhodet. Hun vokste jo opp hos fosterfamilier i bl.a. Trosa, og Karl Edvard Emil var bare 4 år da hun flyttet tilbake til Stockholm for å jobbe som tjenestepike som 17 åring i 1908. Og to år senere, i 1910, så hadde Karl Edvard Emil og foreldrene flyttet til Uppsala.

Den 31. august 1930 er Emil oppført i den svenske avisen Dagens Nyheter som gjest (Emil Habolin, Uppsala) på DNs terrasse på det som blir omtalt som 'Utstillingen', en tydelig stor affære ut fra det man kan lese der Göta Livgardes Musikkår spiller og Carin Edelberg (en kjent solist) holdt konsert, band og orkester fra bl.a. London og New Zealand deltok, og det hele ble avsluttet med fyrverkeri.

Skjermbilde%202013-06-04%20kl.%2021.48.22.png
elviradod.png
elviradod1936

Død og begravelse


Emil og Elvira døde med bare 3 mnd mellomrom i 1936 i Uppsala.
Emil døde 27. april 1936 av "Cances Ventric + insfficientia cordis" (hjertelidelse/hjertestans). Han ble begravet 3. mai 1936 i Uppsala.
Elvira døde 9. juli 1936 av "Aortit.luetica. + Polyp ventriculi + Hamonhog (?)" (hjerte/mageproblemer). Da var hun 62 år.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License