Raagerd Gundersen Knatterud (3075)

Raagerd er min 8xtippoldemor


Fødsel og familie


Raagerd ble født en gang mellom 1634 og 1652 på Møkernes, Toten, Oppland. Foreldrene hennes var Gunder Nilsen og Kirsten Pedersdtr. Raagerd giftet seg med Mikkel Eriksen Knatterud i 1673 på Knatterud, Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

  • Ole Mikkelsen f. 1671
  • (Ole Mikkelsen Knatterud f. 1673 Toten) (se kommentar under "Liv og virke" på Raagerds mann Mikkel)
  • Erich Mikkelsen Knatterud f. ca 1676 Toten
  • Lisbeth Mikkelsdtr Knatterud f. omkring 1682

Liv og virke


I legd nr. 25 i militærrullene for Toten 1700 er Raagerd oppført som "Enken Knatterud", siden mannen Mikkel døde to år tidligere, i 1698.

Død og begravelse


Raagerd døde en gang etter 1700.

Kilder


  • Slektshistorielaget, Militærrullene for Toten
  • Familysearch, Fødsel/dåp 1606-1616 Norge (angående Raagerds søsken)
  • Gjøvik og Toten slektshistorielag, Militærruller 1700 - Toten, Biri, Vardal, Todtens prestegield, legd nr. 23, under "Legderne"

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License