Ragndid Amundsdtr Humrost (795399)

Ragndid er min 16xtippoldemor


Fødsel og familie


Ragndid ble født omkring 1340 på Humrost, Land, Oppland. Faren hennes var Amund Skrep Humrost. Ragndid hadde et forhold til Sira Gunnar Brynjulfsson Samsahl, og sammen fikk de barna

  • Narve Gunnarsson Hof gm. Sigrid Hallvarsdtr Torve
  • Margrethe Gunnarsdtr Alm i Ringsaker f. før 1395 gm. Torbjørn Oleivsson
  • Torstein Gunnarsson Kusse-Hof f. 1403 gm. ukjent Bjørnstad
  • Brynjulf Gunnarsson Hof gm. Sigrid Baardsdtr
  • Audun Gunnarsson Hof gm.
  • Gudmund Gunnarsson Hof
  • Sigrid Gunnarsdtr
  • Bård Håkon Gunnarsson

Ragndid giftet seg så med Tore Brynjulfsson Samsahl, og sammen fikk de sønnen

  • Narve Torsson Bjørnstad

Liv og virke


Det er også oppgitt at hun er født på Alm i Brøttum. Hun figurer også i kildene som Randid Ogmundsdatter Alm. Hun var Sira Gunnars nøklepige. Prester på den tiden kunne jo ikke gifte seg, men hadde en samleverske/husholderske som også hadde nøkler til prestegården. Dette innebar i praksis at hun var hans kone, og det innebar også en viss status.
Hun fikk en hefseldebol i gården Humrost på Land av sin far. (DN V 237)
Endrid Omundsson, Endrider Ommundæson, Endrider, fører på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237) 2 mannevitner på at han hadde stevnet Torgeir på vestre-Balke til Hofsvangen for å lytte på hans prov om hafseldebol jord i nørste-Humrost i Land, likeledes vitnes at Omund skrepp ga sin datter Ragndid i heimanfølge denne jorden, det innebærer at Endrid var gift med Rangdid eller var hennes sønn. (fra artikkelen Folk på Toten og Hedemarken 1350-1450).
Rangdid, datter til Omund skrepp, Rangdidu dottor sinæ, det vitnes på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237) at Omuns skrepp ga sin datter Rangdid i heimanfølge hefseldebol jord i nørste-Humrost i Land, vitnene føres av Endrid Omundsson som nå eier jorden, Torgeir på vestre-Balke var stevnet hit for å høre hans prov. Etter dette grunn til å regne Endrid for gift med Rangdid, eller for å være hennes sønn.
Torgeir på vestre-Balke, Þorgæiri ble av Endrid Omundsson stevnet til Hofsvangen for å høre hans prov om hefseldebol jord i nørste-Humrost på Land, samt prov om at Omund skrepp ga sin datter Rangdid denne jorden i heimanfølge, brev sendt ut på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Død og begravelse


Ragndid døde omkring 1413 på Humrost, Land, Oppland.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License