Ridder Harald Klerk Narvesson Samsahl (3181592) og (ukjent) Knivesdtr Kusse-Hamar (3181593)

Harald og kona er mine 18xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Harald ble født i 1260. Faren hans var Narve Tordsson Torleifsrud. Harald Klerk på Samsal i Ringsaker var av Kusse-familien.

Hun ble født omkring 1272 på Hamar, Hedmark, og faren hennes var Knive Kusse-Hamar. Hun var søster til ridder og biskop Hallvard av Hamar.

Harald og kona giftet seg ca 1293 på Hamar i Hedmark. Sammen fikk de barna

Ridder og klerk


Også Norge ble påvirket av den eurpeiske ridderkulturen. Utover 1200-tallet ønsket de norske kongene seg et norsk aristokrati etter kontinentalt mønster. Det innebar en mer luksuriøs og motepreget ridderkultur. Gjennom ridderlekene kunne de øve på krigskunsten sin. Om kveldene dyrket de diktning, musikk og kurtise.

Klerk: (fra norrønt, av gresk "lodd", dvs egentlig "presteskap utvalgt ved loddkasting): geistlig person, prest, prestemedhjelper.
Klerikalisme: det å arbeide for å øke kirkens politiske makt, prestevelde.
Klerikal (av klerus): som tilhører presteskapet eller er karakteristisk for dette eller kirken, særlig som maktfaktor.

kussesegl.JPG

Kusse

Familienavnet Kusse betydde "småkalv" og i slektsvåpenet er det brukt et oksekalvehode. men når det gjelder Torstein på Samsahl og sønnen Amund Torsteinsson så benyttet de Bolt-våpenet, altså må det her har vært en forbindelse med familien Bolt.

Fra Diplomatarium Norvegicum


Sira Eirik Narvesson korbror i Hammer, sire Eiriki Narfuesyni kjøper av Simon Torgeirsson hefseldebol jord i sydre-Askvik i sydregarden, brev sendt ut på Nedreby i Fluberg sogn i Land 1368 juni 29 (DN III nr. 363).
Eriker Narfueson korsbroder j Hamre sender ut brev uten sted 1368 oktober 6 (DN III nr. 364) der han kungjør at han selger til sira Bjørn Gunnarsson hefseldebol jord i sydre-Askvik i sydregarden i Hofs sogn på Land som han hadde kjøpt av Simon Torgeirsson.
Sira Eiriki Narfuasyni kjøper 2 hefseldebol jord i nedre garden i Ornes av Sigurd Gunnarsson, brev sendt ut uten sted 1362 mai 14 (DN V nr. 247). Er Eirik en bror av Harald? (fra Artikkelen Folk på Toten og Hedemarken 1350-1450, VSHL)
Gudbrand Tordsson, Gudbrander Þorders son, Gudbrande kjøper av Harald på Lunde på Nes og Ingebjørg kona hans 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg, brev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294).
Gudbrander Þorda son, Gudbrande, Gudbrande, Gudbrande får 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn av Harald Narvesson og Ingebjørg, kona hans, gir tilbake halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten kjøper Gudbrand av Harald og Ingebjørg 1/2 markebol i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1281 juli 22 (DN III nr. 434). Er dette Harald?Harald Narvesson på Lunde på Nes, gift med Jngebjørg, Haralder a Lundi a Nese ok Jngibiorgh kona hans, Haralder ok Jngibiorg, de selger sammen 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg til Gudbrand Tordsson, vitnebrev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294).
Haralder Narfuæ son ok Jnghibiorgh æghin kona hans, hiun Haralder ok Jngibiorgh gir Gudbrand Tordsson 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn, får igjen halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten selger de Guttorm 1/2 markebol jord i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434). Onkel Gudbrand?? Ingebjørg, gift med Harald Narvesson på Lunde på Nes.
Haralder Narfuæ son ok Jnghibiorgh æghin kona hans, hiun Haralder ok Jngibiorgh gir Guttorm Tordsson 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn, får igjen halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten selger de Guttorm 1/2 markebol jord i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434). Haralder a Lundi a Nese ok Jngibiorgh kona hans, Haralder ok Jngibiorg, de selger sammen 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg til Gudbrand Tordsson, vitnebrev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294).

Død


Harald døde 88 år gammel i 1348. Han døde muligens av svartedauden.

Kilder


  • Diplomatarium Norvegicum
  • Artikkelen "Folk på Toten og Hedemarken 1350-1450", VSHL
  • Jan Eilert Jaatun, VSHL artikkel nr. 4 1984 "Kusse" s. 48
  • DA: Riksarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas: Verdslige Sigiller indtil aar 1400, s. 9
  • Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, bind XLV - Hefte 1, "Bokmelding - Seglutgivelser i stampe?" av Johan Marius Setsaas, s. 57 (om Harald og hans segl)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License