Rolf Emil Edvard Habolin (4) og Ulla Gudrun Isabell Utterström (5)

Rolf og Gudrun er min farfar og farmor

profilrolf
profilgudrun

Fødsel og familie


Rolf ble født 9. februar 1932 i Gustaf Vasa församling i Stockholm, Sverige, og døpt samme sted 17. februar 1932. Hans foreldre var matros Karl Edvard Emil Habolin og Affärsbiträde Greta Eleonora Habolin. Da han var 17 år jobbet han som kontorbud ved Våpenavdelingen på Stockholms örlogsvarv, der hans far var högbåtsman (sersjant), som var Stockholms marineverksteder for reperasjon og bygging av den svenske flåten. Da han startet i jobben i 1949 var han mindreårig og bodde i Katarina församlingen i Stockholm. I 1950, som 18 åring var han forlovet med Anne-Marie Larsson fra Solna. Det er skrevet i den svenske avisen Dagens Nyheter at de forlovet seg 23. juni 1950. Hva som skjedde videre vites ikke, men det ble i alle fall ikke de to, siden hun ikke er min oldemor.

Gudrun ble født 24. november 1930 og døpt 13. september 1931 av E. Danielsson i Brännkyrka forsamling i Stockholm, Sverige. Pikenavnet hennes var Lindberg. Foreldrene hennes var Maskinarbeideren Sven Rikard Lindberg og Olga Prins Lindberg.

Rolf og Gudrun forlovet seg 15. november 1952, og giftet seg 3. oktober 1953. Da het hun Gudrun Lindberg, og bodde i Älvsjö, Brännkyrka församling, Stockholm. Sammen fikk de sønnene

De ble så skilt en gang rundt Björns fødsel i 1959.

Rolfs andre kone, Gudrun Oline f. Iversen (1926-2016), har barn, barnebarn og oldebarn:

  • Jan-Ole (barn: Ida Maria og Heidi)
  • Mette Elizabeth (barn: Astri-Sofie)
  • Eva (barn: Hanne gm. Maarten (barn: Theodor, Maia, Frida), Julia (barn: Sigurd, Herman), Eirik)

Liv og virke


I folketellingen 1970 er Rolf registrert bosatt i Hornsgatan 123 i Stockholm der hans foreldre også var bosatt. Han jobbet i sporveien som trikkefører i Oslo etter at han flyttet til Norge og giftet seg med sin andre kone, som også het Gudrun (Iversen), som han forble gift med resten av sitt liv. Rolf hadde Polio som liten, og var derfor dårlig til bens på sine eldre dager. Rolf og hans andre kone (også hetende Gudrun) bodde i Grenseveien 24 på Carl Berner fra 1980 til begynnelsen av 2000-tallet.

Ved folketellingen i 1970 står det at Gudrun bodde alene sammen med de tre sønnene Sören, Kjell og Björn. Så giftet hun seg 23. november 1973 med Gustaf Teodor Utterström. Hun ble enke 13. juli 1989 og dette var hennes siste ekteskap. Hun fikk en fjerde sønn Ronny Lindgren, men det er ukjent hvem som er hans far og om han ble født før eller etter hun giftet seg for annen gang.

Død og begravelse


Rolf døde 11. oktober 2005 på St. Hans hjemmet i Oslo 73 år gammel, og ble begravet 12. april 2006 ved minneslunden på Skogskyrkogården i hans hjemby Stockholm. Det ble holdt minnegudstjeneste på St. Hanshjemmet 19. oktober 2005 for den nærmeste familien.

Da Gudrun døde 71 år gammel lille julaften 2001 bodde hun i Ekebergabacken 4 i Farsta i Stockholm. Hun ble begravet 11. februar 2002 på minneslunden på Skogskyrkogården, Stockholm.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License