Rolf Emil Edvard Habolin (4) og Ulla Gudrun Isabell Utterström (5)

Rolf og Gudrun er min farfar og farmor

rolf.jpg
gudrunprofil.JPG

Fødsel og familie


Rolf ble født 9. februar 1932 i Gustaf Vasa församling i Stockholm, Sverige, og døpt samme sted 17. februar 1932. Hans foreldre var matros Karl Edvard Emil Habolin og Affärsbiträde Greta Eleonora Habolin. Da han var 17 år jobbet han som kontorbud ved Våpenavdelingen på Stockholms örlogsvarv, som var Stockholms marineverksteder for reperasjon og bygging av den svenske flåten. Da han startet i jobben i 1949 var han mindreårig og bodde i Katarina församlingen i Stockholm. I folketellingen 1970 er han registrert bosatt i Hornsgatan 123 i Stockholm der hans foreldre også var bosatt. Han jobbet i sporveien som trikkefører i Oslo etter at han flyttet til Norge og giftet seg med sin andre kone, som også het Gudrun (Iversen), som han forble gift med resten av sitt liv. Rolf hadde Polio som liten, og var derfor dårlig til bens på sine eldre dager.
Gudrun ble født 24. november 1930 og døpt 13. september 1931 av E. Danielsson i Brännkyrka forsamling i Stockholm, Sverige. Pikenavnet hennes var Lindberg. Foreldrene hennes var Maskinarbeideren Sven Rikard Lindberg og Olga Prins Lindberg. Ved folketellingen i 1970 står det at Gudrun bodde alene sammen med de tre sønnene Sören, Kjell og Björn. Så giftet hun seg 23. november 1973 med Gustaf Teodor Utterström. Hun ble enke 13. juli 1989 og dette var hennes siste ekteskap. Hun fikk en fjerde sønn Ronny Lindgren, men det er ukjent hvem som er hans far og om han ble født før eller etter hun giftet seg for annen gang.

Rolf og Gudrun giftet seg, men ble så skilt en gang rundt Björns fødsel i 1959. Sammen fikk de sønnene

Rolfs andre kone, Gudrun, har barn, barnebarn og oldebarn:

  • Jan-Ole (barn: Ida Maria og Heidi)
  • Mette Elizabeth (barn: Astri-Sofie)
  • Eva (barn: Hanne gm. Maarten (barn: Theodor, Maia, Frida), Julia (barn: Sigurd, Herman), Eirik)

Liv og virke


Rolf og hans andre kone (også hetende Gudrun) bodde i Grenseveien 24 på Carl Berner fra 70-tallet til begynnelsen av 2000-tallet.

Død og begravelse


Rolf døde 11. oktober 2005 på St. Hans hjemmet i Oslo 73 år gammel, og ble begravet 12. april 2006 ved minneslunden på Skogskyrkogården i hans hjemby Stockholm. Det ble holdt minnegudstjeneste på St. Hanshjemmet 19. oktober 2005 for den nærmeste familien.

Da Gudrun (farmor) døde 71 år gammel lille julaften 2001 bodde hun i Ekebergabacken 4 i Farsta i Stockholm.

Kilder


  • Svenske Krigsarkivet, Stockholms örlogsvarv, Marinverkstäderna, Personalkontoret, serie F I b, volym 8
  • Epost fra L. Lampers
  • hittagraven.se
  • sønnene Sören og Kjelle
  • ArkivDigital, Gustav Vasa CI:7 (1927-1932) bilde 1650, s. 158
  • ArkivDigital, Brännkyrka CI:17 (1930-1934), bilde 800/s. 73
  • DA: Oslo adressebok 1980-1981, s. 318: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061211124336.jpg (Rolf og Gudrun i Grenseveien 1980/81)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License