Siver Siversen Foss Glemmestad (6180) og Marte Pedersdtr Solberg (6181)

Siver og Marte er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Siver ble født i 1590 på Foss, Oppland. Faren hans var Siver Glemmestad.

Marte ble født i 1600, Solberg, Toten, Oppland. Foreldrene hennes var Peder Kjellsen Solberg og (ukjent) Ollufsdtr.

Siver og Marte giftet seg i 1619 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

 • Gårdbruker Gulle (Gullaug) Siversdtr Sukkestad f. 1620
 • Ole (Olluf) Siversen Glemmestad f. 1625
 • Martha Siversdtr (d. 1663)
 • Rasmus Andersen (?)
 • Magdalene Siversdtr
 • Anne Siversdtr
 • Kari Siversdtr

Liv og virke


skatt1647d.JPG

Siver ble første gang nevnt i 1616. Han hadde 1 hud i Foss (hans kones odel), 3 skinn i Glemmestad og 1/2 hud i Malterud, og kjøpte Glemmestad av brødrene Jacob Pedersen Bjørnstad og Hans Pedersen Berg (min 8xtipp) (antagelig deres odel) for 92 riksdaler (av 2 brev 08.03.1622 og 30.05.1636). Han var bruker av Foss fra 1624 og Glemmestad fra 1635 til 1661. Siver førte sak mot Bersvend Guttormsen om odel til Foss, men tapte. Dokumenter fra Bjørnstad av 12.11.1624 sier at "Edsvorne lagrettesmenn på Toten Anders Evang, Arfuue Alvstad, Johannes Sigerstad, Sifuer Sugstad, Anders Sukkestad, Lasse Grimstad, Nils Sommer (tingskriver), Hans Alfstad (lensmann). - Bersvend Guttormssønn, tjener på Moldstad, Hadeland, utfordret Peder Solberg og hans sønn Kjell Pedersen Solberg og svogeren Siver Foss. Oluff Pedersen hadde pantsatt Solberg til Pål Torgiertsen Hund på Eker i året 1573. Peder Solberg hadde innløst pantet samt innløst Foss fra Gunder Bjørnstad og gitt en hest til Peder Jude for brevene. Bersvend var odelsbåren til en søsterpart på sin mors vegne i Solberg og Foss. Peder Solbergs hustru er hans mors søster. Bersvend ble tildømt Foss." Siver hadde også gjeld til Bersvend i sitt skifte i 1666. Den 10.10.1630 ble Siver og Bersvend igjen nevnt i dokumenter på Bjørnstad, Østre Toten; denne gangen om skillet mellom Glemmestad og Foss. Her nevnes Herman Hansen, sorenskriver over Hadelands fogderi og følgende lagrettemenn: Tore Rustad, Guttorm Askim, Jakob Ingelsrud, Johan Bakke, Laurits Rustad, Guttorm Breili. Elling Stabo var lensmann. Det er nok både Siver og Bersvend som nevnes på henholdsvis Glemmestad og Foss i skattematrikkelen for Toten i 1647.

Skiftet etter Siver ble holdt på Toten 10.01.1666:
Barn:
Olluf Glemmestad
Gullaug Sukkestad
Martha er død for 3 år siden
Rasmus Andersen
Magdalene
Anne
Kari
Gjeld: Bersuend Fos, Joen Solberg

Død og begravelse


Siver døde i 1665 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland.

Marte døde i 1663 på Toten, Oppland.

Kilder


 • Vestoppland Slektshistorielag, VSHL artikkel nr. 3 1986: "Mer om Nils Olsen Sivesind, død 1724" s. 18
 • Slektshistorielaget, Skifter Toten, Vardal og Biri, Protokoll nr. 1 1657-1669
 • DA: Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind IV - Oppland, s. 45
 • VSHL tidsskrift nr.1 1994, s. 61, Skifter - fra Toten, Vardal og Biri fra 1657 - VI, nr. 236
 • VSHL-artikkel "Dokumenter på Bjørnstad i Østre Toten 1624-71"

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License