Sivert Larsen Mauseth (124) og Gurine Pedersdtr Svean (125)

Sivert og Gurine er mine 3xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Sivert ble født 28. oktober 1817 på Holten på Stobakken i Røv i Surnadal i Møre og Romsdal. Foreldrene hans var Soldat Lars Andersen Honstad og Anne Sjursdtr Røv. Sivert ble konfirmert 10. juli 1836 i Rindal kirke, Surnadal, Møre og Romsdal. Det er oppgitt at han var vaksinert og at han bodde på Holten.

Gurine ble født 14. februar på Sveahaugen i Surnadal i Møre og Romsdal, og døpt 26. september 1824 på Moen i Surnadal. Foreldrene hennes var Peder Olsen Tellesbø og Ildri Alvsdtr Sveen. Gurine ble konfirmert 6. oktober 1839 i Øye, Surnadal. Hun er oppgitt som vaksinert, fikk tålelig bra karakterer og bor på Sveen.

Sivert og Gurine giftet seg 22. juni 1846 i Rånes Kirke i Surnadal. Når Sivert og Gurine giftet seg bodde Sivert på Holten. Da hun giftet seg med Sivert bodde hun på Svean, Surnadal, Møre og Romsdal. Sammen fikk de barna

Liv og virke


Etter det som blir fortalt var det "Sivert Larson Holten på Stobakken" som først bosatte seg på plassen Mausetmoan, eller Nils-moan som det også ble kalt, men omkring 1850 fikk Nils Jonson Nergård fra Rindalen bygsel på Mausetmoan, og siden bodde Sivert og "huslyden" hans som innerster hos Nils.
I 1865 ble Gurine enke da mannen Sivert døde i januar. Ved folketellingen samme år er hun eier av plassen Mausætmoen på Ranes i Surnadal, der hun bor sammen med sønnene Peder og Sivert. Hvor sønnen Ole (8 år) er på denne tiden vites ikke. Hun figurerer også i kildene som Guraa.
sivertfoedt.jpg
sivertgurinegift.jpg
Sivert født Sivert og Gurine gift

Død


Sivert døde 18. mars 1865 på Mausetmoan (Moen), Surnadal, Møre og Romsdal, og ble begravet 9. april 1865 på Moen.

Jeg finner henne ikke i FT 1875 i Møre og Romsdal, så muligens dør hun mellom 1865 og 1875. Det finnes én passende Gurine (Guraa) i FT 1900, som bor som føderådsenke på Sylte, men det er vanskelig å si om det er riktig, da det ikke er et av barna hun bor hos i så fall (http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037419001745).

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License