Husmann Sjur Knutsen Røv (498) og Gjertrud Olsdtr Svean (499)

Sjur og Gjertrud er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Sjur ble født i 1766 på Ytterkleivan, Røv, Mo, Surnadal, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var Knut og Ingeborg Olsdtr Røvskleven.

Gjertrud ble født i 1757 på Ytterkleivan, Røv, Mo, Surnadal, Møre og Romsdal, og døpt 29. mai 1757 på Gulla, Surnadal, Møre og Romsdal. Foreldrene hennes var Ola Nilsen Gulla og Asbjørg Ivarsdtr Skei. Hun ble konfirmert 12. juni 1774 i Rindal, Møre og Romsdal. Da bodde hun på Sveen.

De giftet seg så 9. desember 1784, og fikk deretter barna

  • Ola Sjursen f. 1785
  • Ole Sjursen f. 1787
  • Knut Sjursen f. 1788, g 1820 m. Rannei Andersdtr Østbø fra Østbøbakken, bygsla og bygde på Sætersagja under Øvre Sæter
  • Gjertrud Sjursdtr f. 1790, g 1812 m. Ola Pedersen Moen fra Mohaugen. De bygsla seg plass på Øyamoen.
  • Asbjørg Sjursdtr f. 1793, g. 1816 m. Ola Hermundson Mauset fra Mausetvollen. De bygde seg hjem på Heggsetkleiva ovenfor Heggset. Sønner: Sivert og Hans Sæterøya.
  • Nils Sjursen f. 1798, g. 1823 m. Dordi Pedersdtr Mogstad. De bygsla plassen Storvollen på Mogstad, og har stor etterslekt.

Deretter giftet Sjur seg med Ildri Syversdtr fra Ytre Engan i Lykkjebygda 14. juli 1816 i Surnadal, Møre og Romsdal, og sammen fikk de barna

  • Siver Sjursen f. 1817, g 1847 m. Rannei Larsdtr fra plassen Røvsgjerdet
  • Syvert Sjursen f. 1818
  • Gjertrud Sjursdtr og Marit Sjursdtr f. 1820. Gjertrud visstnok g 1844 m. Sjur Nilsen i Kvamsstua
  • Ildri Sjursdtr f. 1825

Liv og virke


I 1801 var Sjur, Gjertrud og barna på Røv gård, Moe, Surnadal, og han var husmann med jord. Han er oppgitt å være 45 år gammel og i sitt første ekteskap. Hun er oppgitt å være 45 år gammel og i sitt første ekteskap.

Død og begravelse


Sjur døde av alderdom 70 år gammel 1. april 1836 på Ytterkleivan, Røv, Mo, Surnadal, Møre og Romsdal. Han ble begravet 9. april 1836 på Moen. Han var da legdslem.

Gjertrud døde 57 år gammel 1. mai 1814 på Ytterkleivan, Røv, Mo, Surnadal, Møre og Romsdal, og ble begravet samme dag.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License