Skipstømmermann Ole Hansen (102) og Birthe Maria Andersdtr Yven (103)

Ole og Birthe Maria er mine 3xtippoldeforeldre

olebirthegift.png

Fødsel og familie


Ole ble født 18. juni 1818 på Havenstadejet, Fron, Oppland, og døpt 28. juni 1818 i Fron, Oppland. Foreldrene hans var Hans Jensen Grinstuen og Marit Simonsdtr Solbraastuen. Om foreldrene står Haverstad, men vanskelig å tyde hva mer. Ole ble konfirmert 22. september 1833 i Fron, Oppland. Da bodde han på Haverstadeie.

Birthe Maria ble født 8. februar 1829 i Buene, og døpt 22. februar 1829 i Tune i Sarpsborg i Østfold. Foreldrene hennes var Landhugger Anders Hendriksen og Pernille Thorine Halvorsdtr. Birthe Maria ble konfirmert i 1843 i Tune. Hun bodde da i Lia. Ved konfirmasjonen hadde hun temmelig god kristendomskunnskap og hun var vaksinert mot kopper. Hun figurerer også i kildene som Birthe Maria Andersdtr Hannestad og Berthe Marie Andersdtr.

Ole og Birthe Maria giftet seg 28. desember 1855 i Tune, Østfold. Ole var ungkar og skipstømmermann da han giftet seg, og da var faren hans allerede gått bort. Birthe Marias far var oppgitt å være avdød og hete Anders Andersen (ikke Henriksen). Han heter Henriksen i alle andre kilder, så dette må være en skrivefeil. Både Ole og Birthe Maria oppholdt seg da på Yvenløkken, Tune, Østfold. Sammen fikk de barna

 • Hansine Marie Olsdtr f. 25.04.1856 Yven, dp. 15.06.1856 Tune, Østfold
 • Anne Kirstine Olsdtr Yven f. 12.12.1857, dp. 25.12.1857 Tune, Østfold
 • Karen Elisabeth Olsdtr Yven f. 1860
 • Jens Olsen f. 21.11.1863 Yven, dp. 25.12.1863 Tune, Østfold
 • Olaves Olsen f. 28.08.1866 Yven, dp. 14.10.1866 Tune, Østfold

Liv og virke


Da barna ble født 1856-1866 bodde de på Yven, Tune, Østfold. Datteren Hansine Marie ble konfirmert 16. april 1871 i Tune. I 1865 bodde Ole, Birthe Maria og barna på skipsværftet i Tune der Ole jobbet på som skipstømmermann og værftsarbeider. Da døtrene Anne Kirstine ble konfirmert 6. oktober 1872 i Tune, og Karen Elisabeth ble konfirmert i 1875, og da sønnen Jens ble konfirmert 20. april 1879 i Tune bodde de på Yven. Ole var skipstømmermann. Da sønnen Olaves ble konfirmert 2. oktober 1881 bodde de på Sætre, Tune, Østfold. Ole var skipstømmermann.

yven1951.jpg

Yven


På 1800-tallet lå bosettingen på Yven nede ved Glomma, ved fergeleiet Hannestad, hvor det gikk ferge over til Vesten i Borge. Den første skolen ble oppført i 1865, og også barn fra Borge gikk da på denne skolen. I 1875 var det 75 husholdninger på Hannestad, og det var lenseanlegg i Borge som ga arbeid til mange. I 1909 ble lensa erstattet av en tømmertunnel et stykke unna, men i 1912 ble Yven Papirfabrikk anlagt, og sørget for fortsatt liv og røre på Yven. Yven er i dag en bydel i Sarpsborg.

Død


Ole døde en gang etter 1881.

Birthe Maria døde en gang etter 1881.

Kilder


 • FT 1865 Tune: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037997004165 (familien i 1865)
 • DA: Ministerialbok Tune, Østfold 1859-1863
 • DA: Minesterialbok Tune 1852-1856, s. 183, nr. 70 (Birthe og Ole gift)
 • Familysearch
 • DA: Tune 1856-1859, s. 5, nr. 174 (Hansine Marie født 1856)
 • DA: Tune 1823-1831, døpte s. 322-323, nr. 19 (Bithe Marie født 1829)
 • DA: Minesterialbok Tune 1856-1859, s. 64, nr. 422 (Anne Kirstine født 1857)
 • DA: Minesterialbok Tune 1859-1863, s. 115, nr. 246 (Jens født 1863)
 • DA: Minesterialbok Tune 1864-1868, s. 70, nr. 190 (Olaves født 1866)
 • DA: Minesterialbok Tune 1859-1863, s. 37, nr. 258 (Karen Elisabeth født 1860)
 • DA: Minesterialbok Tune 1842-1846, s. 118, nr. 96 (Birthe Maria konfirmert 1843)
 • DA: Minesterialbok Tune 1878-1887, s. 246, nr. 47 (Olaves konfirmert 1881)
 • DA: Minesterialbok Tune 1878-1887, s. 219, nr. 34 (Jens konfirmert 1879)
 • DA: Minesterialbok Tune 1874-1877, s. 174, nr. 76 (Karen E. konfirmert 1875)
 • DA: Minesterialbok Tune 1869-1873, s. 177, nr. 106 (Anne Kirstine konfirmert 1872)
 • DA: Minesterialbok Tune 1869-1873, s. 161, nr. 93 (Hansine Marie konfirmert 1871)
 • wikipedia (Yven)
 • DA: Minesterialbok Fron 1816-1827, s. 32, nr. 37 (Ole født 1818)
 • DA: Minesterialbok Fron 1828-1838, s. 157, nr. 25 (Ole konfirmert 1833)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License