Skomaker Karl Martin Karstensen Vearholmen (60) og Anne Karine Larsdtr Fossumkleven (61)

Karl Martin og Anne Karine er mine tipptippoldeforeldre

SperrestadKart.PNG

Fødsel og familie


Karl Martin ble født 30. mars 1833 på Sperrestad, Skibtvedt, Østfold, og ble døpt 5. mai 1833 i Røyken, Buskerud. Karl Martin var uekte sønn av Marthe Olsdtr Sætre. Ved fødselen, både i minesterialboka og klokkerboka er Carsten Jensen Sætre oppført som far. "Oppgaven er skeet af moderens Fader Ole Paulsen Auke." Ved konfirmasjonen er det Carsten Jensen. Karl Martin ble konfirmert i Røyken 30. september 1849. Da utviser han temmelig god kristendomskunnskap og flid. Han har enten hatt eller er vaskinert mot naturlige kopper 20. juli 1855 på Grinnestad. I 1865 bodde Karl på gården Aasen der moren og stefaren Magnus ble gift i 1837, sammen med stesøsknene og en pleiesøster. Han er da oppført med etternavn Magnusen, etter stefaren, og var i likhet med han skomaker. Senere ble morens andre mann, Magnus Hansen, som en far for han.
Angående Karl Martins biologiske far, så finnes det i FT 1865 bare én Carsten Jensen som kan passe, han er i rett alder og født i Tune. Jeg har da søkt etter alle mulige varianter av navnene Carl/Karl/Carsten/Karsten med etternavn som inneholder Jens og som er født mellom 1793-1813 (han bør jo være såpass gammel om han skal ha blitt far i 1833). Da får man 8 treff i hele landet. 2 i Østfold. Kun én som kan synes å passe, og det er Carsten Jensen 57 år gammel, født i Tune. Han er enkemann (han kan jo fint ha rukket å gifte seg og bli enkemann mellom 1833-1865) og selvstendig sagarbeider. Han bor på Gretteland nordre i Tune, Østfold sammen med datteren Caroline Carstensdtr 18 år og ugift (Karl Martins halvsøster om det er riktig person), og et fattiglem på 12 år. Finner Carolines dåp i 1848 i Tune og moren heter Karen Olsdtr. Grættelandbraaten (Tune: 1847-1852, Ministerialbok, s. 30, nr. 151).

Anne Karine ble født 2. januar 1842 i Røyken i Buskerud, døpt 20(?) februar 1842 i Røyken, og vaksinert 3. juli 1842. Foreldrene hennes var Lars Amundsen Fossumkleven og Anne Amundsdtr Jellum. Ved dåpen og konfirmasjonen er hun kalt Carine og Karine. Da hun blir konfirmert i oktober 1856 i Røyken kalles hun Karine. Ved vielsen med Johan er hun Anne Karine.

Karl Martin og Anne Karine giftet seg 5. januar 1868 i Røyken, og sammen fikk de barna

 • Olava Karlsdtr f. 14.10.1867, dp. 16.02.1868 Røyken
 • Martin Karlsen f. 27.11.1870, dp. 23.04.1871 Røyken
 • Karl Laurits Karlsen f. 01.04.1873, dp. 19.10.1873 Røyken
 • Anton Bernhard Karlsen f. 30.03.1876, 13.08.1876 Røyken
 • Johan Karlsen Løvlie f. 1879
 • Anna Karlsdtr f. 24.07.1882, 17.09.1882 Røyken, konfirmert 03.10.1897 Røyken

Karl Martin og Anne Karines etterslekt

Liv og virke


Ved datteren Olavas dåp i 1868 bor Karl Martin og Anne Karine på Follestadeje i Røyken. Ved dåpen til sønnen Martin i 1871, sønnen Karl Laurits i 1873, sønnen Anton Bernhard i 1876 og datteren Anna i 1882 bodde de på Veareje i Røyken. Ved folketellingen 1875 var de på Vearholmen som Karl eier. Han var selvstendig skomaker og husmann med jord. Han figurerer også i kildene som Carl Martin Carstensen Follestadeje. Da yngstedatteren Anne ble konfirmert i 1897 bodde hun på Vearholmen i Røyken.

karinelarsdtr.JPG

 

Anne Karine og familie


—> På bildet fra venstre: Sverre (Jannas nest yngste barn), (Anne) Karine, Jannas yngste søster Dagmar (som var på besøk i Holmane), Janna Elise Jensen Hyggeneie (1876-1953) (Livs farmor. Hun er gravid på bildet, med Martin, den yngste som ble født i 1922. Hun var da 47 år), og ytterst til høyre; Jenny (Jannas yngste barn). Bildet er tatt i Holmane.

Sperrestad gård i Skiptvedt


21. Sperstad. Udt. spæ2rsta. — Spærristoð RB. 174. Sperrestad OC. 147. Sperestad 1640. Sperrestad 1667. 1723.1/4.
Efter Formen i RB. skulde sidste Led være stoð. Men stoð f., Støtte, synes her ikke at kunne give nogen Mening, og st&bmaapeno;ð f., Stø, Landingssted, synes heller ikke at passe ved en Gaard som denne, der ligger inde i Landet og ikke i Nærheden af noget større Vandløb. Der kan derfor være Grund til at tro, at -stoð i RB. er en Feil for -stoðum. Om saa er, have vi det samme Navn i Sperstad i Skiaaker (skr. i Spæirristauðum 1336, DN. III 166 og i Sperstad i Rødø. Samme første Led kunde man ogsaa have i Spærsrud i Ø. Toten og i Sparstad i Vang V. (skr. Sparrestad i 17de Aarh.). Sp&bmaapeno;rr m., Spurv, kunde ligesom flere andre Fuglenavne engang have været brugt som Mandsnavn (jfr. Sporson fra Valdres i DN. II 134, og dette Navn kunde være 1ste Led i disse Gaardnavne. Denne Formodning bliver dog meget usikker, og Formen Sperri- fra 14de Aarh. i to af Navnene taler snarest imod den. (fra O. Ryghs Norske Gaardsnavne bok 1, s. 80)

Død


Karl Martin døde i 1884. Den eneste som kan passe i kirkebøkene for Røyken er husmann Karl Karstensen f. 1834 på Dalbraaten, og at han er bosatt på Veareje (Holmene), som stemmer bra med at det er der Karl Martin bodde når barna ble født. Det er oppgitt at han døde av nervefeber, og at lege ble tilkalt, men at denne kom for sent. Han døde 18. januar 1884, og ble begravet og jordfestet 27. januar i Røyken. Da Karl Martin døde satt Karine igjen med seks barn, den yngste var to år.

Anne Karine døde en gang etter 1922.

Kilder


 • DA: Røyken 1857-1875, fødte, s. 83, nr. 20 (Olava født 1867)
 • DA: Røyken 1857-1875, fødte s. 100, nr. 27 (Martin født 1870)
 • DA: Røyken 1857-1875, Fødte/Døpte s. 119, nr. 80 (Carl Laurits født 1873)
 • DA: Røyken 1880-1897, fødte/døpte s. 19, nr. 35 (Anna født 1882)
 • Opplysninger fra Liv Davidsen
 • DA: Minesterialbok Røyken 1833-1856 s. 2, nr. 19 (Karl Martin født 1833)
 • DA: Minesterialbok Røyken 1857-1875, nr. 261, nr. 1 (Karl Martin og Anne Karine gift 1868)
 • DA: FT 1875 Røyken
 • DA: Minesterialbok Røyken 1833-1856, s. 129, nr. 22 (Karl Martin konfirmert 1849)
 • DA: Minesterialbok Røyken 1833-1856, s. 195, nr. 18 (Anne Karine konfirmert 1856)
 • DA: Minesterialbok Røyken 1876-1879, s. 7, nr. 66 (Anton født 1876)
 • DA: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060913040231.jpg (Karl Martin død 1884)
 • DA: Røyken kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1880-1897, s. 198, nr. 20: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060913040168.jpg (Anna konfirmert 1897)
martinlovlie.JPG

Kjent etterslekt


Karl Martin og Anne Karines sønn (bildet)

 • Martin (1870-1949) g.m. Janna Elise Jensen Hyggeneie (1876-1953)
  • Gerda (Karlsen) Martinsen (1899-?)
   • Gerd (Johansen) Hansen (1932-?) g.m. Kjell Hansen
    • Frank Hansen
  • Kristoffer Karlsen (1900-?)
  • Alf Karlsen (1902-1981) g.m. Ingrid (Larsen) Karlsen (1906-1987)
   • Liv E. (Karlsen) Davidsen (1935-) g.m. Jan O. Davidsen (1934-)
    • Hanne Davidsen (1960-) g.m. Erik Bratland (1959-)
     • Magnus Davidsen Bratland
     • Cora Davidsen Bratland
    • Anders Davidsen (1967-) g.m. Rannveig Andresen (1967-)
     • Marthe Davidsen Andresen (1989-)
  • Trygve Karlsen (1906-?) g.m. Gudrun (Larsen) Karlsen (1906-?)
   • Bjørg (Karlsen) Iversen (1940-) g.m. Harry Iversen
    • Trond Iversen
    • Lasse Iversen
    • Jørgen Iversen
   • Unni (Karlsen) Gran (1944-)
  • Sverre Karlsen (1911-?) g.m. Elna (Nilsen) Karlsen (1922-?)
   • Sten Karlsen (1949-) g.m. 1. Gina Cathrine Nilsson, 2. Laila Fredriksen (1958-)
    • Jeanette Nilsson (1)
   • Rune Karlsen (1951-) g.m. Berit (Hansen) Karlsen
    • Eddie Karlsen
    • May-Lin Karlsen
   • Jane (Karlsen) Lindstrøm g.m. Gunnar Lindstrøm
    • Dessire Lindstrøm
    • Michael Lindstrøm
    • Piere Lindstrøm
   • Kent Karlsen g.m. Marit Karlsen
    • Sven André Karlsen (2002-2002)
  • Jenny (Karlsen) Olsen (1914-?)
  • Martin Karlsen (1923-?)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License