Skredder Kristian Mikkelsen Grøthaug (96) og Husmannskone Maria Kristoffersdtr Grøthaug (97)

Kristian og Maria er mine 3xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Kristian ble født i 1809 på Karsrud på Toten i Oppland, og døpt 26. desember 1809 i Aas Kirke på Vestre Toten i Oppland. Foreldrene hans var husbonde Mikkel Olsen Karsrud og gårdbrukerkone Helene Olsdtr Glemmestad. Ved dåpen hadde Kristian fadderne Christian Svartaas, Marthe Svartaas, Hans Nedre-Aarsrud, Marthe Nedre-Aarsrud og Even Nederud. Kristians mor Helene døde av Dysenteri (blodgang) da han bare var 10 år gammel. Faren Mikkel døde bare 3 år etter, i 1822. Det vil si at Kristian ble foreldreløs i ganske ung alder. Han ble konfirmert på Toten 4. september 1825, og bodde da på Karsrud. Han figurerer også i kildene som Christian Karsrud og Kristian Mikkelsen Nedgaard.

Maria ble født i 1812 på Stubberud på Østre Toten i Oppland, og døpt 15. november 1812 i Hovedkirken på Toten. Ved dåpen hadde hun fadderne Gunder Blixet, Hellene Blixet, Halvor Stubberud, Johannes Blixet og Birthe Ripe. Foreldrene hennes var skarpskytter Kristoffer Amundsen Ripe og Hendrika Hansdtr Skattum. Maria stammer fra lensmannsslekten Mustad i Vardal, som igjen var av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland. Hun finnes også i kildene som Maria Stubberud.

Da Kristian og Maria giftet seg bodde han på Karsrud, der han også ble født. Maria bodde hun på gården Ribe på Toten og var gårdbrukerdatter. Hun hadde ikke vært gift før, og hun var vaksinert. Det var Kristian som forlangte lysningen av bryllupet 9. august 1835. Sammen fikk de barna

  • Elene/Helene Kristiansdtr f. 05.05.1835 Ripe, dp. 24.01.1836 Vestre Toten, konf. 06.10.1850 Aas kirke
  • Martin Kristiansen f. 24.08.1839 Grøthaugeie/Neegaard, dp. 22.09.1839 Aas kirke, Vestre Toten, konf. 01.10.1854 Aas kirke
  • Caroline Kristiansdtr f. 15.07.1843 Grøthaug, dp. 10.09.1843 Vestre Toten, konf. 10.10.1858 Aas kirke
  • Skredder Hans Kristiansen Neegaard f. 1846
  • Mathea Kristiansdtr Grøthaug f. 16.07.1849 Grøthaug, dp. 23.09.1849 Vestre Toten, konf. 02.10.1864 Aas kirke
  • Oleane Kristiansdtr f. 13.01.1853 Neegaard/Bekkelund, Vestre Toten, dp. 03.04.1853 Vestre Toten, konf. 06.10.1867 Aas kirke
  • udøpt guttebarn f. 1857 (et lite guttebarn som aldri rakk å få et navn. Det står om denne lille gutten i kirkeboken: "dette barn fandtes dødt i sengen hos moderen 21. marts, det var ikke hjemmedøbt. Anmeldelse skeet til den ?? øvrighed 27. marts.")
  • Carl Johan/Johannes Kristiansen f. 01.07.1858 Neegaard, konf. 05.10.1873 Aas kirke

Liv og virke


Maria og Kristian var innerster på Ripe fra 1835-36, deretter husmannsfolk på Grøthaugseie fra 1839-49, husmannsfolk på Grøthaug i 1843, og fra 1850 var de selveiere på Neegaard. Kristian kjøpte Negaard nordre nordre ved auksjonsskjøte tinglyst 20.11.1850. Ved barnas dåper bodde de på Neegaard. Da datteren Helene ble konfirmert i 1850, Martin i 1854, Caroline i 1858 bodde de på Neegaard der Kristian var selveier. I 1857 rammet tragedie familien da deres 11 dager gamle sønn blir funnet død i sengen. Han er ikke døpt og er ikke en gang navngitt i kirkeboka. Videre fikk han skjøte på nordre nordre Negaard av Johanne Olsdtr, tinglyst 23.11.1859. Det var Kristian som førte Neegaard-navnet til slekten. Begge eiendommene skjøtet han til Marie Pedersdtr, tinglyst 24.11.1868. Da datteren Mathea ble konfirmert i 1864 bodde de på Grøthaug. I 1865 bodde Kristian og Maria på Bekkelund, Fjellmarken, Aas, Vestre Toten. Kristian er selveier og gårdbruker. I tillegg til barna Mathia, Oliane og Carl Johan, bodde det også et "opfostringsbarn" hos dem; Ole Kr. Olsen f. ca 1859 Toten. De bor også på Bekkelund i 1867 da datteren Oleana ble konfirmert. I 1869 er det sannsynligvis Kristian som står oppført i fattigligningen for Vestre Toten, som husmann på Grøthaug. Datteren Oleane står også oppført. Da sønnen Carl J. ble konfirmert i 1873 bodde de på Elgthun (Elton). Ved folketellingen i 1875 var de husmannsfolk på Drøbak under Elton. Da har Kristian og Marie både sin dattersønn, skredderdrengen Ole Olsen (f. 1858) (muligens opfostringsbarnet fra FT 1865?), og sin tilreisende sønnedatter Klara Hansdtr (f. 1871) boende hos seg. Kristian selv er husmann med jord og skredder.

Gården Neegaard

kristiandoept.jpg
kristianmariagift.jpg
neegaard.jpg
skjoetenegaard.jpg
nr96dod.JPG
Kristian døpt Kristian og Maria gift Neegaard skjøte på Neegaard nordre Kristian død 1893

Død og begravelse


Kristian døde 31. januar 1893 på gården Jemtland under Markestad på Toten (der han bodde), og ble begravet 13. februar 1893 ved Aas Kirke på Vestre Toten.

Maria døde 70 år gammel 18. oktober 1882 på Eltoneie (antagelig plassen Drøbak), der hun bodde, på Toten i Oppland, og ble begravet og jordfestet 28. oktober 1882 fra Aas Kirke på Vestre Toten i Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License