Slektas adresser i Oslo
hambtorg.jpg

Tilbake til hjemsiden

Jeg laget denne siden for å lettere kunne se om personer i slekta, både på min side (H) og Øyvinds side (Ø), bodde i nærheten av hverandre i Oslo i løpet av årene. Den tidligste adressen jeg har tidfestet i Oslo foreløbig er 1867. Før det kom slekta i alle grener enten fra andre fylker eller fra andre land (Danmark og Sverige).

Jeg har kun tatt med adresseoppføringer som jeg har funnet i kildene. Det vil si at selv om man kan skjønne at en person har bodd på en adresse indirekte ved å se på adressehistorikken, så har jeg ikke ført dem opp på et årstall jeg ikke kan dokumentere dem på. F.eks. min tippoldefar har bodde på samme adresse i 1902 og 1904; da har han høyst sannsynlig bodd på samme adresse i 1903 også, men så lenge jeg ikke har funnet han i en kilde for 1903 (enda), så har jeg ikke skrevet han inn på samme adresse i 1903 i lista under. Det er som sagt kun innføringer som kan dokumenteres som er med i lista. Lista går frem til 1975; senere enn dette regner jeg som "nåtid".ÅR ADRESSE BYDEL HVEM SLEKTSKAP
1867 Grønland (adr ukjent) Grønland Anna Mathilde Jensdtr Torp H 2xtippoldemor
1875 Ruseløkkveien 7 Sentrum Nils Pedersen H 2xtippoldefar
Nordre Hammerborgsgade 2 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtippoldemor
Lakkegata 20 Grønland Anna Mathilde Jensdtr Torp Stuert Jens Olsen og Lina Margrethe Eriksen Rosenberg H 2xtippoldemor, H 3xtipp
1879 Klingenberggata Sentrum Nils Pedersen (54) og Karoline Emilie (Olsdtr) Pedersen H 2xtipp
1881 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtippoldemor
Platousgate 4 Grønland Anna Mathilde Jensdtr Torp Stuert Jens Olsen og Lina Margrethe Eriksen Rosenberg H 2xtippoldemor, H 3xtipp
1882 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard H 2xtippoldefar
1883 Møllergata 32 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Haldor Christian Iversen H 2xtippoldefar
Grubbegata 4 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
1884 Hammersborg Torg 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H tippoldefar, H 2xtipp
1885 Hammersborg Torg 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H tippoldefar, H 2xtipp
Maridalsveien 4 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
Eilert Sundts gate 14 Uranienborg Nils Pedersen og Karoline Emilie (Olsdtr) Pedersen H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Anna Mathilde Jensdtr Torp Stuert Jens Olsen og Lina Margrethe Eriksen Rosenberg H 2xtippoldemor, H 3xtipp
1886 Maridalsveien 4 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
1889 Norbygata 44 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp H tippoldefar, H 2xtipp
Eilert Sundts gate 14 Uranienborg Hanna Emilie Pedersen Torp, Nils Pedersen og Karoline Emilie (Olsdtr) Pedersen H tippoldemor, H 2xtipp
Motzfeltsgate 5 Grønland Kristian Andreasen Torp H 2xtippoldefar
1890 Norbygata 44 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp H tippoldefar, H 2xtipp
1895 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
1897 Fredensborgveien 21 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
Tøiengade 40 Enerhaugen og Grønland Gunnar Erling Caspersen Ø oldefar
Platousgate 4 Grønland Jens Olsen H 3xtippoldefar
1898 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H tippoldefar, H 2xtipp
1899 Grønlandsleiret 33 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp H tippoldefar, H 2xtippoldefar
Platousgate 16 Grønland Karoline Emilie (Olsdtr) Pedersen H 2xtippoldemor
Sagene (adr ukjent) Sagene Dagny Pauline Torvig Caspersen Ø oldemor
1900 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H tippoldefar, H 2xtipp
Wilses gade 10 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp, Lina Margrethe Eriksen Rosenberg H tippoldefar, H 2xtipp, H 3xtippoldemor
Grønlandsleiret 33 Grønland Hanna Emilie Pedersen Torp, Nils Pedersen H tippoldemor, H 2xtippoldefar
1902 Hammersborg torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H tippoldefar, H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp H tippoldefar, H 2xtipp
Colletts gate 10 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
1903 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H tippoldefar, H 2xtipp
Colletts gate 16 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Haldor Christian Iversen H 2xtippoldefar
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp H tippoldefar, H 2xtipp
Colletts gate 16 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H tippoldemor, H 2xtipp
1904 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard H tippoldefar, H 2xtippoldefar
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp H tippoldefar, H 2xtipp
Tøiengade 8 Grønland Nils Pedersen H 2xtippoldefar
1905 Schwensensgate 12 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen H tippoldemor, H 2xtippoldefar
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard H tippoldefar, H 2xtippoldefar
Kirkegaardsgaden 23 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1906 Schwensensgate 12 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hulda Amalie Iversdtr Neegaard, Haldor Christian Iversen H tippoldemor, H 2xtippoldefar
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard, Hans Kristiansen Neegaard H tippoldefar, H 2xtippoldefar
1906 Marchens gade 6 Oslo (ukjent) Kristian Neegaard H tippoldefar
Motzfeldtsgate 33 Grønland Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1907 Tøiensgade 28 Tøyen Nils Pedersen H 2xtippoldefar
1910 Platousgate 4 Grønland Rolf Torp, Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp, Lina Margrethe Eriksen Rosenberg H tippoldefar, H 2xtipp, H 3xtippoldemor
Colletts gate 16 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Thor Olsens gate 8 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard og Setterske Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldeforeldre
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Gunnar Erling Caspersen, Johan Alfred Caspersen og Maren Laurentse Elden Caspersen Ø oldefar, Ø tippoldeforeldre
Dannevigsveien 7 Sagene Dagny Pauline Torvig Caspersen Ø oldemor
1911 Platousgate 4 Grønland Rolf Torp H tippoldefar
Colletts gate 16 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Thor Olsens gate 8 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Kristian Neegaard og Setterske Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldeforeldre
Grønland (adr ukjent) Grønland Astrid Johanne Myhre H oldemor
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1912 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
1913 Platousgate 4 Grønland Rolf Torp og Hanna Emilie Pedersen Torp, Kristian Andreasen Torp og Anna Mathilde Jensdtr Torp H tippoldeforeldre, H 2xtipp
Dovregata 7 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H 2xtipp
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen og Maren Laurentse Elden Caspersen Ø tippoldeforeldre
Dannevigsveien 7 Sagene Dagny Pauline Torvig Caspersen Ø oldemor
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
1914 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp H tippoldefar
Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Dovregata 7 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H 2xtipp
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen og Maren Laurentse Elden Caspersen Ø tippoldeforeldre
1915 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Dovregata 7 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp H tippoldefar
Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1916 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp H tippoldefar
Dovregata 7 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H 2xtipp
1916 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1917 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Dovregata 7 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp og Hanna Emilie Pedersen Torp H tippoldeforeldre
1918 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Dovregata 7 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H 2xtipp
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Rolf Torp H tippoldefar
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1920 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
1921 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
1922 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
1923 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven 2xtipp
Platousgate 4 Grønland Lina Margrethe Eriksen Rosenberg H 3xtippoldemor
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
1924 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
1925 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
1926 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
1927 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Aasengata 15 Torshov Rolf Torp H tippoldefar
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
Brettevillesgate 21 Sagene Gunnar Erling Caspersen Ø oldefar
1928 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
1929 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtipp
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
Aasengata 15 Torshov Rolf Torp H tippoldefar
Hesselbergsgate 3 Grünerløkka (Paulus) Johan Alfred Caspersen Ø tippoldefar
Brettevillesgate 21 Sagene Gunnar Erling Caspersen Ø oldefar
1930 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
1931 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
1932 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
1933 Grønnegata 20 Trefoldighet (Homansbyen) Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven H 2xtipp
Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtippoldemor
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
Aasengata 15 Torshov Rolf Torp H tippoldefar
1934 Hammersborg Torv 6 St. Hanshaugen (Gamle Aker) Ingeborg Andreasdtr Neegaard H 2xtippoldemor
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
Vogts gate 65 Torshov Rolf Torp H tippoldefar
1935 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H oldefar, H tippoldeforeldre
Vestbygt. 21 II ? Haldor Christian Iversen H 2xtippoldefar
1936 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldeforeldre
Vogts gate 65 Torshov Reidar Kristian Neegaard, Rolf Torp H oldefar, H tippoldefar
1937 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Kristian Neegaard og Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldeforeldre
Vogts gate 65 Torshov Rolf Torp H tippoldefar
Biermannsgate 12 Grünerløkka Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1938 Biermannsgate 12 Grünerløkka Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1939 Vogts gate 65 III Torshov Rolf Torp H tippoldefar
Biermannsgate 12 Grünerløkka Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1940 Vogts gate 65 III Torshov Rolf Torp H tippoldefar
Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Biermannsgate 12 Grünerløkka Reidar Kristian Neegaard H oldefar
Nordkappgata 23 Sagene Gunnar Erling Caspersen Ø oldefar
1941 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
Nordkappgata 23 Sagene Gunnar Erling Caspersen Ø oldefar
1942 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1943 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1944 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vækerøveien Ullern Thorvald Olsen Myhre og Karen Myhre H tippoldeforeldre
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1945 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1946 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1947 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1948 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1949 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1950 Agathe Grøndahls gate 6 Torshov Hulda Amalie Iversdtr Neegaard H tippoldemor
Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1951 Vækerøveien Ullern Thorvald Olsen Myhre og Karen Myhre H tippoldeforeldre
1952 Torshov Torshov Reidar Neegaard H morfar
1955 Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
Manglerud Manglerud Terje Caspersen Ø far
1960 Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1961 Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1965 Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1966 Vogts gate 65 III Torshov Reidar Kristian Neegaard H oldefar
1975 Kalbakken Kalbakken Kari Neegaard, Reidar Neegaard og Åse Lill Neegaard H mor, besteforeldre
Manglerud Manglerud Terje Caspersen Ø far
Strømsveien Helsfyr meg H
Hovseterveien Hovseter meg H
Harald Hårfagres gate Majorstua meg H
Kirkeveien Majorstua meg H
Bogstadveien Majorstua meg H
Havreveien Manglerud meg H

Til oversikten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License