Slektas geografiske spredning
opplandslekt.JPG

Slekta i Oppland Jeg har sterke tilknytninger til Oppland, da slekta har kommet til, gått bort og levd sine liv der iallefall fra begynnelsen av 1200-tallet og fram til min 2xtippoldefar Hans Kristiansen Neegaard ble født der i 1846, altså i minst 600 år. Slekta kommer aller mest fra Toten og Land, men også fra Vardal, Biri, Redalen, Snertingdal, Ringebu og Lillehammer.

moreslekt.JPG

Slekta i Møre og Romsdal En annen gren av slekta har oppholdt seg ved de samme fjordarmene i Møre og Romsdal, nærmere bestemt Surnadal, Måndalen, Voll, Grytten og Vestnes, i hvertfall 300 år. Den foreløbig tidligste i treet ble født i 1550 og den siste i 1857.

buskerudslekt.JPG

Slekta i Buskerud Jeg har veldig mange personer i treet som er fra Røyken og Lier (eldre tid). Den første i ca 1500 og den siste er født i 1879.

ostfoldslekt.JPG

Slekta i Østfold Slekta herfra har primært vært fra Aremark, men også fra Skiptvet, Moss, Rygge, Spydeberg og Moss, i en tidsperiode på snaue 200 år (1681-1855).

hedemarkslekt.JPG

Slekta i Hedmark Noe av slekta i Hedmark inntrer sporadisk i treet, men til gjengjeld over nesten 600 år (1260-1848). Disse er fra Eidskog, Romedal, Ringsaker, Vang og Hamar. Men jeg har også slekt fra Vinger noen hundre år, som på 1600-tallet er skogfinner, og disses aner igjen er fra Finland.

osloslekt.JPG

Slekta i Oslo Slekta på spinnesiden (morssiden) er stort sett fra Oslo fra slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900-tallet og fram til nåtid. Her har jeg ikke tatt med mine egne eller nålevende slekts bosteder, men vi er stort sett oppvokste i Oslo, og bor i Oslo og omegn.

sthlmslekt.JPG

Slekta i Stockholm Jeg er selv født i Stockholm og tilbrakte mine to første år der før jeg flyttet til Norge, men slekta på sverdsiden (farssiden) er fra Stockholm siden begynnelsen av 1700-tallet da min 3xtippoldefar bokbinderimesteren Zacharias Habolin bodde der.

kalmarslekt.JPG

Slekta i Kalmar Før slekta på min farsside flyttet til Stockholm på slutten av 1700-tallet, kom en av grenene fra Kalmar. Nærmere bestemt Målilla for det aller meste, tilbake til siste halvdel av 1500-tallet.

dalarnaslekt.JPG

Slekta i Dalarna I drøye 100 år (1687-1801) er en kvist av treet fra Dalarna, nærmere bestemt Söderbärke og Leksand.

nes.JPG

Slekta i Akershus Slekta her er fra Nes (Romerike) fra slutten av 1800-tallet og tilbake til midten av 1500-tallet (og kanskje lenger), så slektsrøttene her er rimelig dype.

Og så er det selvfølgelig enkeltpersoner i treet som er fra helt andre plasser som ingen andre i treet har noen tilknytning til… :) Årstallene på denne siden er også selvfølgelig basert på det jeg har liggende i treet per dags dato. Røttene går kanskje enda dypere enn det som er oppgitt her, men det vet jeg ikke noe om foreløbig. Helena 04.07.2013

Hjem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License