Stein Hanson Flåta (236) og Ingeborg Olsdtr Kjønås Dagali (237)

Stein og Ingeborg er Øyvinds 4xtippoldeforeldre


Stein ble født i 1717, og foreldrene hans var Hans Endreson Flåta Nørstebø og Sigrid Reiarsdtr Bjønno.

Ingeborg sine foreldre var Ole Aslakson og Birgit Gudbjørnsdtr. Hun hadde to brødre; Gudbrand og Ole.

Stein og Ingeborg giftet seg i 1749, og sammen fikk de 10 barn, blant annet

Ingeborg ble så gift med Gunulf Herbjørnsen Kverner(?). De fikk ingen barn sammen. Gunulf døde i 1800.

Liv og virke


Stein eide odelsgården Øvre Flåta, Oppdal, Rollag, Buskerud. Et år hadde han og broren i Geitsjøhamna 170 stk slaktefe, 80 sauer og noen hester.

Sannsynligvis er det Ingeborg som bor på gården 'Flaaten' (Flåta), Oppdal, Rollag, Buskerud i 1801. Denne Ingeborg er enke for andre gang (stemmer med at Stein døde i 1773, og at hun senere var gift med Gunulf som døde i 1800), og bor sammen med barnebarnet Steen Hanson (stemmer bra med navnene i nær familie) på 12 år. Denne Ingeborg er født ca 1729, og er husmoder og lever av gården. På gården bor det også to andre familier, en inderst og en logerende.

Død og begravelse


Stein døde i 1773.

Ingeborg døde i 1803.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License