Sten Majer (24812 og 30458) og Maren Majer (24813 og 30459)

Sten og Maren er mine 11xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Sten ble født omkring 1565. Han giftet seg med Maren Majer, og sammen fikk de barna

Sten og Maren er mine 11xtippoldeforeldre to ganger ettersom både Karen og Gulbrand er mine tipp'er i hver sin gren.

Liv og virke


Han levde som bonde og gårdbruker, og var muligens tilstede ved Kristian IVs hylding 28. april 1591.

Død og begravelse


Sten døde etter 1600, Majer, Østre Toten, Oppland.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License