Stuert Jens Olsen (106) og Lina Margrethe Eriksen Rosenberg (107)

Jens og Lina er mine 3xtippoldeforeldre

image.jpg

Fødsel og familie


Jens ble født i 8. juli på Tøffelbakke, Rygge, Østfold, og ble døpt 31. juli 1831 i kirken i Rygge i Østfold. Foreldrene hans var Husmann Ole Nilsen Tøffelbakke og Anne Nielsdt Tøffelbakke. Jens ble konfirmert 8. juli 1846 i Rygge, Østfold. Han bodde da på Evjeeie, var meget god i kristendomskunnskap, og ble vaksinert 26. juli 1832.

Lina Margrethe ble født 18. september 1837 i Moss i Østfold, og døpt samme sted 24. desember 1837. Foreldrene hennes var smed Jan Eriksen Rosenberg og Anne Maria Pedersdtr. Hun figurerer også i kildene som Grethe Jansen, Lene Margrethe Jansen, Sina Margrethe Jansen Rosenberg, Lina Olsen, Lena Margrethe Olsen og Lena Rosenberg. Lina ble konfirmert 5. oktober 1851 i Moss, Østfold. Hun ble vaksinert 10. januar 1838. Lina kom til Oslo høsten 1856.

Jens og Lina giftet seg 10. august 1862 på Grønland i Oslo, og sammen fikk de barna

  • Anna Mathilde Jensdtr Torp f. 1866
  • Jenny Jensdtr/Olsen f. 1869
  • Pillejomfru Petra Jensdtr/Olsen f. 1872
  • Typograf John Ludvig Jensen/Olsen f. 22.06.1874
  • Bryggearbeider Kristian Olsen f. 1876

Liv og virke


Ved FT 1865, ved barna Ludvig, Petra, Jenny og Annas dåp og ved FT 1875 bodde Jens, Lina og barna i Lakkegata 20 i Oslo. Ved Annas og Otto Hjalmars dåp har han tittelen Sjømann. Jens Olsen kalles styrmand i 1862, matros i 1864, i 1865 oppgis han å "arbeide paa fartøier" og sømand i 1867. I 1875, 1881, 1883 og 1885 er han stuert, og familien bodde i Platous gade 4 på Grønland. En stuert er den som har ansvar for mannskapsforpleiningen og innkvarteringen om bord i et handelsskip . Uttrykket er overtatt fra engelsk steward. Dersom skipet og mannskapet er lite, er det stuerten som lager maten til alle. Han eller hun steller, rydder og vasker hele båten innvendig foruten lugarer i nedvasken på slutten av en tur. Stuerten er den som har ansvaret for slappkisten , og kan også ha ansvar for hyreregnskapet. Under større forhold er stuerten mellomleder med proviant - ,kokke -, messe- og renholdstjenesten som sitt hovedområde. På passasjerskip kan arbeidsdelingen bli annerledes, siden passasjertjenestene regnes som en form for hotell - og restaurantdrift. I 1900 hadde Lina blitt enke og bor i Platousgade 4 på Grønland, sammen med 3 av barna. Petra som er "Pillejomfru" paa Apothek, Ludvig som er typograf, og Kristian som er bryggearbeider. Lina selv "steller huset". Det gjorde de også i 1903. I 1905 bodde Lina og sønnen Ludvig fortsatt i Platousgate 4 , 3. etage til høyre i 3. oppgang. Ludvig var da typograf i Norsk Kundgjørelsestidende. Sammen med dem bodde det en logerende enke som tydeligvis var en slektning, siden hennes pikenavn var Rosenberg, gift Andrine Mathisen f. 28.10.1828 i Bærum. Hun var enke og levde "af obligaton" i Maridalsveien 238. 1910 bor Lina på samme adresse, men nå sammen med en logerende syerske; Hanna Emilie. Den samme Hanna Emilie giftet seg senere med Linas barnebarn Rolf som også bodde i Platousgade 4, og dermed ble Hanna Emilie min tippoldemor da Lina var hennes fremtidige manns mormor. Lina er da fremdeles enke og er "understøttet af børn". De betaler 7 kr i måneden i husleie.

grav

Død og begravelse


Jens døde 7. september 1897, og ble begravet 11. september kl 14 ved Oslo h. Jens døde av lungetuberculose og blodhoste. Da han døde var han portner og bryggearbeider, og bodde i Platous gade 4.

Lina døde 21. mars 1923, og ble begravet 27. mars 1923 kl 14.30 ved Oslo. Hun ligger begravet i felt 013, rad 08, grav 015 på Gamlebyen gravlund som Lena M. Olsen. Graven er ganske enkelt merket 'Torp Familiegrav'. Lina døde av Arteriosclerosis. Hun var da 86 år gammel, og "enke efter stuert" og pensjonist. Hun bodde da i Platous gade 4.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License