Gårdbruker Tollef Gunnarson Unset (24856) og Berte Unset (24857)

Tollef og Berte er mine 11xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Tollef ble født en gang mellom 1525 og 1530. Hans far var Gunnar Torbjørnson Rolid Markeng.

Tollef og Berte giftet seg, og sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Han var gårdbruker, og blir nevnt i kildene 1557/58. Han var nok en yngre mann da han blir nevnt i 1557/58. Han satt som leilending på Unset. Gården var krongods fremdeles i 1655/57, og selvom det var Tollefs etterkommere som satt på gården siden, så eide de ingenting i den. Tollefs femmenning var Erkebiskop Olav Engelbrektsson.

Død


Tollef døde etter 1558.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License