Tollef Henriksen Smeby (6214) og Fru Tollef Henriksen Smeby (6215)

Tollef og kona er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Tollef ble født 1602 på Unset i Redalen på Biri i Oppland. Foreldrene hans var Henrik Tollefsen Unset og Aaste Lauritsdtr Unset.

Hun ble født ca 1611.

Tollef giftet seg omkring 1633 på Smeby på Hoff på Østre Toten i Oppland, men navnet på kona er ukjent. De fikk datteren

skatt1647c.JPG

Liv og virke


Tollef Smeby var fra Undset i Redalen eller rettere Undset i Ringsaker, da Redalen den gang lå under Ringsaker prestegjeld. Undset hørte til Ringsaker også i verdslig henseende. Tollef hadde arvet Smeby på Toten etter sin mor Aaste Lauritsdatter Smeby. Tollef eide i 1647 3 pund i Smeby, senere var han også eier av 3 skinn i Engnes i Eiker i Buskerud.
Tollef var bonde og gårdbruker. Det var rettssak mellom Tollef Henriksen Smeby og Christen Pedersen Hveem, som ble avsluttet i 1660. På en trefjøl fra Braastad kirke fra 1664 står innskåret følgende tekst:

"Den tid denne kircke blef bøget da var hederlige oc veller mand Jens Gram sogneprest i Vardal, Jens Olsøn Kol var kirckeverner. Til dette arbeidet hafver Tøllef Hendricksøn Smebø sin ecte hvstro oc suoger oc daatter gifvet til kircken 9 mark."

Tollef var oppsitter på Smeby, Toten, Oppland i 1666. Han var da oppgitt å være 64 år gammel, og ha en bruksskyld på 2 pd. På gården var også svigersønnen Haagen, og barnebarnet Ole.

Død


Tollef døde 78 år gammel i 1680 på Smeby vestre på Hoff på Østre Toten i Oppland.

Kilder


  • VSHL artikkel nr. 3 1986: "Fra Harald Klerk til Smeby" s. 10, Vestoppland Slektshistorielag
  • Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind IV - Oppland, s. 33
  • Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), boken: "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennom 300 år: med biografier og slektstavler" (1942) utarbeidet av Ingeniør N. Rustad, s. 56-57 og s. 90
  • VHSL-artikkel "Navnetradisjonmed navnene Tollef og Hans i Bjørnstadslekten i Østre Toten" av Hans Bjørnstad
  • DA: Manntall 1663-66 for Hadelands prosti: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=68&filnamn=BD06MT60&gardpostnr=27&personpostnr=181&merk=181#ovre (Tollef 1666)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License