Tollev Evensen Schryseth (1970) og Karen Pedersdtr Sørum (1971)

Tollev og Karen er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Tollev ble født i 1673 på Skryset, Røyken, Buskerud. Foreldrene hans var Even Olsen Hyggen og Ingeborg Nielsdtr.

Karen ble født i 1682 på gården Nordvestre Sørum i Lier. Hun var datter av Peder Pedersen Sørum og Karen Christophersdatter.

Han giftet seg først med Mari Hansdtr Skryset. Hun døde nok i barselseng etter å ha født sitt fjerde barn Ole, som forøvrig var Ole nr. 3 som døde som spebarn. De fikk altså barna

 • Dorothea Tollevsdtr f. 1702, g.m. 1 Jan. 1732, enkemann Lars Arnesen Schouge
 • Ole Tollevsen f. 1704, dp. 19. feb 1704
 • Ole Tollevsen f. 1705, dp. 1. mars 1705, d. 1706, begr. 11. apr 1706
 • Ole Tollevsen f. 1708, dp. 29 apr 1708, d. 1708, begr. 24 juni 1708

Deretter giftet Tollev seg med min 7xtippoldemor Karen 6. oktober 1709 i Røyken, og sammen fikk de barna

 • Mari Tollevsdtr Schryseth f. 1709
 • Even Tollevsen
 • Aaste Tollevsdtr f. 1712, dp. 31. jan 1712
 • Kari Tollevsdtr f. 1713, dp. 10. sept 1713, g. 19. juni 1738 med Hans Torstensen Hajum
 • Gunnild Tollevsdtr f. 1715, dp. 12. mai 1715, g. 23. okt 1735 med enkemann Jens Toresen Bølstad, g.2 10. jan 1745 med Jørgen Jørgensen Grini
 • Even Tollevsen f. 1717, dp. 17. feb 1717
 • Peder Tollevsen f. 1719, dp. 29 jan 1719
 • Eli Tollevsdtr f. 1720, dp. 29. des 1720, g. 11. jan 1750 med Ole Hansen Aasgaard
 • Even Tollevsen f. 1723, dp. 6. mai 1723
 • Peder Tollevsen f. 1726, dp. 3. mars 1726
 • Malene Tollevsen f. 1728, dp. 18. juli 1728
 • Christoffer Tollevsen f. 1731

Tollev ble far til 16 barn, iallefall av de som er kjent.

Liv og virke


Tollef var bruker på Skryset fra 1698 - 1749, da han eier 1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1698 nevnes det at Hans Olsen Skryset den 26 Mars 1698 har innløst et pantebrev på 1 fjerding salt, 1 lispund og 1 remål mel med bygsel i Skryset som den salige sønnen Hendrich Hansen hadde utstedt til Od Christophersen på Tangen den 19 Feb. 1695. Samtidig ble det tinglyst et skjøte av Hans som hadde solgt dette godset til Tollef Evensen Skryset den 28 Mars 1698. Tollef pantsatte dette godset den 31 Mars 1698. På tinget i Røyken den 4 Mars 1711 tinglyser Tollef Evensen Skryset sitt skjøte fra Gunnild Hansdatter på 2 1/2 lispund salt og 1/2 lispund og 1/2 remål mel med bygsel i Skryset. Datert 26 Jan. 1711.

Skiftet etter Tollef ble holdt den 5 Mai 1749 på gården Skryset og etter Kari Pedersdatter den 27 Juni 1758 på gården Bjørnstad.

Karen skiftet i levende live 27. juni 1758 med sine barn.

Død og begravelse


Tollev døde 76 år gammel i 1749, og ble begravet 9. februar 1749 på Skryset, Røyken, Buskerud.

Karen døde 80 år gammel 23. februar 1762, og ble begravet 3. mars 1762 i Røyken, Buskerud. Da hun døde var hun enke og bodde på Skryset.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License