Tord Larsen Rustad (7634) og Guro Toresdtr (7635)

Tord og Guro er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Tord ble født i 1619. Ande navn for Tord var Tore Lauritsen/Larsen Lunna/Nedre Rustad.

Guro ble født ca 1624, og faren hennes var Lagrettemann Tore (Tord) Rustad.

 • Tord og Guros etterslekt
   • Kari Tordsdtr (ca 1653-1715) gm. Jon Paulsen Østre Balke (ca 1643-1717) (g1m. Berte Jørgensdtr)
    • Marte Jonsdtr (ca 1690-?) g 1714 m. Lars Torkildsen Garlaus (?-1762) (5 barn)
    • Berte Jonsdtr (ca 1682-1734) g 1716 m. Jens Torkildsen Garlaus (2 barn)
    • Margrete Jonsdtr
   • Ole Tordsen Nedre Rustad (1656-1718) gm. Anne Olsdtr (?-1719)
    • Kari Olsdtr g 1718 m. Guldbrand Olsen Nedre Rustad (ca 1688-1773) (6 barn; 3 døde som barn, 2 døde som voksne uten livsarvinger)
     • Ole Guldbrandsen Nedre Rustad (1718-1790) g 1766 m. Mari Jonasdtr (4 barn)
      • Guldbrand Olsen Nedre Rustad gm. Anne Nilsdtr
      • Jordmor Kari Olsdtr gm. Paul Olsen (12 barn)
   • Amund Tordsen (f. 1656) gm. Marte Hansdtr (ingen barn)
   • Marta Tordsdtr f. ca 1658/60
    • Hans Pedersen Igelsrud gm. Marte Kristoffersdtr (3 barn)
    • Ingeborg Pedersdtr (ca 1687-1717) g 1713 m. Peder Danielsen Evenrud (min 7xtipp) (1 barn)
    • Berte Pedersdtr (ca 1692-1722) g 1712 m. Ole Danielsen Evenrud (6 barn)
    • Margrete Pedersdtr g 1724 m. Jonas Pedersen Rise/Igelsrud (5 barn)
    • Mari Pedersdtr (?-1769) g 1717 m. Hans Pedersen Rise (10 barn)
    • Ole Pedersen (1696-1696)
    • Ole Pedersen (1700-1700)
   • Lars Tordsen Gjestvang (Nes, Hedmark) (1661-?)
   • Mari Torsdtr Røise (1664-1720) gm. Nils Torstensen Røise (mange barn, men bare 1 vokste opp)
    • Mari Nilsdtr gm. Ole Frantsen Balleshol (Nes, Hedmark)

Liv og virke


I 1666 var Tord oppsitter på Rustad, Hoff, Toten, Oppland. Gårdsskylden var på 1,5 pd 1 hud, og Tord er oppgitt å være 47 år gammel. Sønnene Ole, Amund og Lars bodde også på gården.

Død og begravelse


Tord døde en gang etter 1666.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License