Ture Vernersen Glemmestad (1544) og Kari Olsdtr Glemmestad (1545)

Ture og Kari er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ture ble født i 1628 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland. Faren hans var Verner.

Kari ble født i 1646 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland. Faren hennes var Ole Siversen Glemmestad.

Ture og Kari giftet seg i 1653 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Ture Vernersen nevnes ikke i manntallet i 1666 og har vel kommet utenbygdsfra. Tures bror, Bjørn Vernesen f. ca 1623, var husmann på Glemmestad i 1666. Ture står oppført som del av legd nr. 29 i 1697, ett år etter at han døde, men sønnen Erik står også oppført som enkesønn og han eier 2 fjdr. odelsgods i Glemmestad. Det var skifte etter Ture på Glemmestad i 1698.
Kari er nevnt i legd nr. 16 i militærrullene for Toten 1700 som Enken Glemmestad sammen med sønnen. Om hennes sønn Erik står det i 1700 at han er "Enchesøn som bruger gaard for hind", altså at han driver garden for sin gamle mor, enken.

Død og begravelse


Ture døde 68 år gammel i 1696 på Glemmestad, Østre Toten, Oppland, og ble begravet 6. mai 1696 på Toten, Oppland.

Kari døde i 1729, og ble begravet 15. mai 1729 fra Hovedkirken, Toten, Oppland. Da hun døde bodde hun på Glemmestad, Østre Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License