Typograffaktor Rolf Torp (26) og Syerske Hanna Emilie Pedersen Torp (27)

Rolf og Hanna Emilie er mine tippoldeforeldre

Fødsel og familie


RolfTorp.JPG

Rolf ble født 18. november 1889 i Kristiania (Oslo), og døpt 19. Januar 1890. Foreldrene var møbelsnekker Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp. Da Rolf ble døpt i 1890 bodde foreldrene i Norbygata 44 på Grønland i Oslo. Fadderne ved dåpen var hans mormor og morfar, tanten Jenny og typograf Jacob Escher. Rolf ble konfirmert på Grønland i Oslo 10. april 1904. Rolf er av finneslekt fra Vinger, Hedmark. Ved de årlige folketellingene fra 1900-1910 bodde Rolf sammen med foreldrene og søsknene i en leilighet med kjøkken, uten bad, i 4. etg. i Platousgate 4 der de betalte 11,50 kr i husleie. I 1907-1909 var Rolf typograflærling. I 1910 var han læregutt i setteriet hos Centraltrykkeriet.

Hanna Emilie ble født 10. juni 1889 i Kristiania, og døpt på Uranienborg, Oslo 14. juli 1889. Foreldrene hennes var Jernbanearbeider Nils Pedersen og Karoline Emilie Pedersen. Da Hanna Emilie ble født bodde familien i Eilert Sundts gade 14 på Uranienborg i Oslo. Etter morens død i 1899, bodde Hanna Emilie i 1900 sammen med faren og søsteren i

rolfhannagift.JPG

Grønlandsleiret 33 i Oslo. I 1910 bodde hun som logerende på rom 45 i andre etasje i Platousgate 4 og er syerske. Hun betalte da 7 kr i husleie sammen med en annen leietager. Den andre leietageren var ingen ringere enn hennes fremtidige ektemann Rolfs mormor, Lina Margrethe Rosenberg, så da møttes de altså på den måten.

Rolf og Hanna Emilie bodde altså på samme adresse i 1910, hun i 2. etg og han i 4. etg., og året etter giftet de seg; 24. juni 1911 på Grønland. Rolf var da typograflærling ved Centraltrykkeriet og bodde i Platous gate 4 oppg 8. Sammen fikk de barna

Liv og virke


I 1913 bodde de også i Platous gate 4, men i da i oppgang 5, og Rolf var typograf ved Fabritius & Sønner i Øvre

arbakt.JPG
rolftlf.JPG
arbkonf1935.JPG
bokanmeldelse1933.JPG
Rolflarer1918.JPG
tekskole.JPG
grafiskrevy.JPG
norskboktrkalender1929.JPG

Slottsgate 25. I 1914-1916 bodde Rolf i Platousgt. 4 oppg 5 og er typograf ved Centraltrykkeriet A/S. Det var et av landets største trykkerier, 3 etasjer i egen gård i Tollbugaten 31, som strakk seg fra Akersgata til Vollgaten. Ved sønnen Pers dåp i 1917 bor han og Hanna i Platougt. 4 i Oslo. I 1918 bor han i Platousgate 4 oppg 3, og er typograf ved Arbeidernes Aktietrykkeri. På klubbmøtet til trykkeriet 18. november 1918 ble Rolf valgt som vararepresentant til trykkeriets generalforsamling. Det sto i Dagbladet 19. desember 1918 at han var ansatt som lærer Fag- og Forskolen for boktrykkere, der Rolf var lærer for aksidentssats. I januar 1921 ble Rolf valgt som representant til trykkeristyret. På generalforsamling for bedriftsrådet 12. oktober 1921 ble Rolf valgt inn som representant for personalet. Rolf var styremedlem fra 1918-1920, medlem av trykkeristyret 1921, og 1923-1928. I 1922 var han med å foreslå kandidater til Arbeiderpartiets valgliste for skolestyrevalget i Kristiania via Norsk Kundgjørelsestidende. I 1928 var han med på en kronerulling i Oslo, der alle ga 1 kr hver, men det står ikke i avisen hva kronerullingen var for. I 1927 og 1929 jobbet han fortsatt ved samme trykkeri, men har flyttet til Aasengata 15 på Torshov. Han er også nevnt i Arbeiderbladets notis om Norsk Boktrykkerkalender i 1929 som medlem av redaksjonskomitéen. Videre er han nevnt i boken Oslo Faktorforening 1901-1940 som medlem av bedømmelseskomitéen under foreningens satskonkurranse. I 1930 skrev Rolf om målbevisst utdannelse i et nytt fagskrift kalt Grafisk Revy; et teknisk tidsskrift for de typografiske forbund i Skandinavia. I de fleste utgaver av Arbeiderbladet 1932, 1933, 1934 var han oppført som faktor med privat telefonnummer 73 931 i Arbeiderbladets seksjon for sine ansatte. I februar 1932 holdt han foredrag i Sarpsborg under en grafisk utstilling arrangert av Sarpsborg typografiske forening, i forbindelse med deres 30 års jubileum. Han bodde og jobbet samme sted i 1933, og var da faktor. Faktor er en tradisjonell betegnelse på avdelingsleder i trykkeri. Faktoren var setteriets eller trykkeriets faglige leder. (Setterifaktor, trykkerifaktor.) Enkelte store trykkerier hadde egen læreguttfaktor med spesielt ansvar for opplæringen. Tittelen var i bruk i hele trykkeribransjen; f.eks. hadde lederen for Aftenpostens rotasjonstrykkeri tittelen faktor. Faktoren hadde ansvaret for gjennomføring av produksjonen, for kvalitetskontroll og for opplæring (der det ikke var egen læreguttfaktor). Han fordelte arbeidet og kontrollerte arbeidets gang og kvaliteten på

reklame.JPG
gjeslingene.JPG
makrell.JPG
fyretihavgapet.JPG
visitt1935.JPG

arbeidet. Setterifaktoren kontrollerte satsarbeidet før det ble sendt i kundekorrektur. Han kontrollerte også avtrykk av trykkformen mot siste korrektur før trykkstart – såkalt revisjon. Trykkerifaktoren godkjente den trykkfaglige kvaliteten på prøvetrykket for trykkstart. I 1933 skrev han en bokanmeldelse i Arbeiderbladet, samtidig som han slo et slag for viktigheten av å skissere trykkeriarbeidet. I 1934 var Rolf fremdeles faktor ved samme trykkeri, men bodde da i Vogts gate 65. Ved datteren Ellas lysning i 1935 bodde han i Vogts gate 65 III i Oslo. Den 20. august 1935 skriver Sarpsborg Arbeiderblad at arbeiderpressen hadde konferanse holdt på Ingerstrand, og Rolf holdt "et meget konstruktivt foredrag om avisens tekniske fremstilling, med særlig vekt på utstyret." Foredraget "blev lønnet med rikt bifall." Han hadde samme jobb og adresse i 1936, 1937, 1939 og 1940.

bildecollage.jpg
solvbryllup.JPG
rolfsign.JPG

I 1936 feiret Rolf og Hanna sølvbryllup og i den anledning hadde Arbeiderbladet trykket en gratulasjon til ære for sin faktor: "Faktor i "Arbeiderbladet", Rolf Torp og hustru Hanna feirer i morgen sølvbryllup i sitt hjem, Vogts gate 65 III. Faktor Torp er en innen den typografiske stand, særlig i Oslo, velkjent personlighet som helt fra sine læreår på Centraltrykkeriet var sterkt interessert for sitt fag og dets utvikling. Han blev derfor en meget dyktig fagmann, særlig på akcidenssatsenes område som han har viet sin specielle oppmerksomhet. - Efter utstått læretid arbeidet Torp en tid i Centraltrykkeriet. Derefter på forskjellige andre trykkerier i Oslo. Alle steder som akcidenssetter, inntil han i 1917 kom til Arbeidernes Aktietrykkeri, hvor han for noen år siden overtok stillingen som faktor for "Arbeiderbladet". Torp har interesser også uten for faget. Han var således medlem av Arbeiderpartiets representantskap i to perioder. Siden 1918 er han lærer ved fagskolen for typografer, og medlem av styret for Oslo fag- og forskoler (boktrykksavdelingen) i flere år. Foruten disse ansvarsfulle hverv har han også i mange år vært medlem av svenneprøvenevnden og av fagkomiteen siden 1929. Han er også for en tid siden bystyrevalgt medlem av Kristiania Opfostringshus (Tilsynsmann for "Norsk Kunngjørelsestidende".) Sølvbrudgommen og bruden er greie og omgjengelige, bestemte mennesker. Vi slutter oss til de sikkert mange som sender paret sine hilsner til sølvbryllupsdagen."
I 1935 signerte han svennebrevet for bestått svenneprøve innen trykkerifaget for sin fremtidige svigersønn, Reidar Kristian Neegaard (datteren Ellas mann). Samme år flyttet også Arbeiderbladet og Arbeidernes Aktietrykkeri inn i nye lokaler i Folketeatret (det gamle brant), og da var Oslo-journalistene på besøk i de nye lokalene mens Rolf var en av omviserne i trykkeriet. Rolf hadde gledet seg til å flytte inn i nye lokaler med god plass til både utstyr og ansatte. I boken "Har du hjerte? : Tusener lider! : Arbeiderbladet 100 år. 2 : Har du frihet og sommersol kjær? : 1918-1984" står det: "Faktor Torp som var kommet til himmelen i forhold til provisoriet i Møllergata, her hadde han ti settemaskiner, femten settere, ni håndsettere, 7 støpere og god plass."
I desember 1936 skrev han en artikkel i "Lørdagskvelden" kalt "Krabbe-Kronike". Han er nevnt i boken "Christiania Opfostringshus, 1778-1978: fra borgerlig forsorg til offentlig velferd" som medlem av kommisjonen. Han er også oppført som medlem av NCfB-komitéen som skulle arbeide med sak gjeldende tvungen fagprøve for alle lærlinger. Det ble bestemt at tvungen fagprøve skulle innføres fra 1. april 1940.
I 1937 skrev han en lengre notis i Arbeiderbladet der han tydeligvis har sett seg nødt til å forsvare avisens lørdagsmagasin "Lørdagskvelden". Han skriver blant annet: "Dette angrep på Lørdagskvelden forstår vi ikke - vi fire kamerater som vanker sammen og utvekler meninger om kort sagt alt som rører sig i livet, og så spiller vi bridge, naturligvis". Videre skriver han om alt det fine og nyttige innholdet magasinet inneholder, tydelig i forsvar for kritikk som noen har kommet med. I 1938 var han med på å gi 70 besøkende fra Reklameforeningens junioravdeling og Reklameforeningens hovedstyre en omvisning av Arbeiderbladets ekspedisjon, administrasjon og tekniske anlegg.

rolf50aar1939.JPG
rolf50aarDB.JPG

I 1939 fylte Rolf 50 år, og da ble han feiret med en bursdagsnotis i Arbeiderbladet; "Faktor Rolf Torp, Oslo, fyller 50 år lørdag 18. november. Han er født i Oslo, og har hatt hele sitt virke her. Han gikk i typograflære i Centraltrykkeriet og ble utlært der i 1911, og tok svenneprøven i 1912. Sia arbeidet han som aksidenssetter ved forskjellige større trykkerier før han i 1917 ble ansatt i Arbeidernes Aktietrykkeri, der han sia har vært. Fra 19130 har han vært faktor og leder av Arbeiderbladets trykkeri. Torp er kjent som en fremragende fagmann. Han har derfor vært lærer ved Fagskolen for Boktrykkere fra 1918, medlem av Svenneprøvenemda flere ganger, sist fra 1924, Den Typografiske Forenings representant ved Oslo Fag- og Forskoler fra 1930, medlem av fagkomiteen for utgivelsen av Norsk Boktrykkerkalender fra 1929, og medlem av Waisenhuskommisjonen med bl.a. tilsyn med "Norsk Lysingsblad". Han har også representert sin fagforening i Oslo Arbeiderpartis representantskap. Han er en grei arbeidsleder, god kollega og kamerat. En ekte Oslo-gutt!"
I Dagbladet var det også en notis om jubilanten: "Faktor i Arbeiderbladet Rolf Torp er 50 år i dag. Torp er en interessert og dyktig fagmann som alltid har fulgt med og tatt aktiv del i typograffagets utvikling. Torp er lærer ved Fagskolen for Boktrykkere, medlem av svenneprøvenemda gjentatte ganger, Typografisk Forenings representant ved Oslo Fag- og Forskoler, medlem av fagkomitéen for utgivelse av Norsk Boktrykkerkalender og medlem av Waisenhuskommisjonen med bl.a. tilsyn av "Norsk lysingsblad"."
Sønnen Per var typograf hos Brøgger i 1941 og 1944, og bodde i Vogts gate 65.

rolfdod.JPG
rolfbegr.JPG
hannadod1942AFT
rolfdodsannonse1940

Død


Rolf døde i 1940, iflg. oppførelse i Aktietrykkeriets bok. Han ble meldt død 1. april 1940, og ble begravet fra Oslo Hospitals kirkegård fredag 5. april 1940 kl. 14.00. Graven ble fjernet for mange år siden, men hadde gravnummer H11-16 (tilsvarende 012.013.08.016 i dag - graven ved siden av Torp familiegrav). Da var han faktor i Arbeidernes Aktietrykkeri/Arbeiderbladet, og bodde i Vogts gate 65 III.
I historisk perspektiv så døde altså Rolf bare dager før Norge ble innvadert av tyskerne og 2. verdenskrig startet på norsk jord.

Hanna Emilie døde 52 1/2 år gammel 26. februar 1942 i Oslo.

KilderRolf%201911.JPG
Rolf%201913.JPG
Rolf%201914.JPG
rolf1915.PNG
Rolf adr.boken 1911 Rolf adr.boken 1913 Rolf adr.boken 1914 Rolf i adr.boken 1915
rolf1916.PNG
rolf1918.PNG
rolf1927.PNG
rolf%201929.PNG
Rolf i adr.boken 1916 Rolf adr.boken 1918 Rolf adr.boken 1927 Rolf i adr.boken 1929
Rolf%201933.PNG
rolf%201934.PNG
Rolf%201936.PNG
Rolf%201937.PNG
Rolf i adr.boken 1933 Rolf i adr.boken 1934 Rolf i adr.boken 1936 Rolf i adr.boken 1937
Rolf%201939.PNG
rolf%201940.JPG
aksidenssats.JPG
Rolf i adr.boken 1939 Rolf i adr.boken 1940 Aksidenssats

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License