Typograffaktor Rolf Torp (26) og Syerske Hanna Emilie Pedersen Torp (27)

Rolf og Hanna Emilie er mine tippoldeforeldre

Fødsel og familie


Rolf ble født 18. november 1889 i Kristiania (Oslo), og døpt 19. Januar 1890. Foreldrene var snekkersvenn Kristian Andreasen Torp og husmor Anna Mathilde Jensdtr Torp. Da Rolf ble døpt i 1890 bodde foreldrene i Norbygata 44 på Grønland i Oslo. Fadderne ved dåpen var hans mormor og morfar, tanten Jenny og typograf Jacob Escher. Rolf ble konfirmert på Grønland i Oslo 10. april 1904. Rolf er av finneslekt fra Vinger, Hedmark. I 1900, 1902, 1903, 1904, 1905 og 1910 bodde Rolf sammen med foreldrene og søsknene i en leilighet med kjøkken, uten bad, i 4. etg. i Platousgate 4 der de betalte 11,50 kr i husleie.

Hanna Emilie ble født 10. juni 1889 i Kristiania, og døpt på Uranienborg, Oslo 14. juli 1889. Foreldrene hennes var Jernbanearbeider Nils Pedersen og Karoline Emilie Pedersen. Da Hanna Emilie ble født bodde familien i Eilert Sundts gade 14 på Uranienborg i Oslo. Etter morens død i 1899, bodde Hanna Emilie i 1900 sammen med faren og søsteren i Grønlandsleiret 33 i Oslo. I 1910 bodde hun som logerende på rom 45 i andre etasje i Platousgate 4 og er syerske. Hun betalte da 7 kr i husleie sammen med en annen leietager. Den andre leietageren var ingen ringere enn hennes fremtidige ektemann Rolfs mormor, Lina Margrethe Rosenberg, så da møttes de altså på den måten.

rolfhannagift.JPG

Rolf og Hanna Emilie bodde altså på samme adresse i 1910, hun i 2. etg og han i 4. etg., og året etter giftet de seg; 24. juni 1911 på Grønland. Rolf var da typograflærling ved Centraltrykkeriet og bodde i Platous gate 4 oppg 8. Sammen fikk de barna

Liv og virke


I 1913 bodde de også i Platous gate 4, men i da i oppgang 5, og Rolf var typograf ved Fabritius & Sønner i Øvre Slottsgate 25. I 1914-1916 bodde Rolf i Platousgt. 4 oppg 5 og er typograf ved Centraltrykkeriet A/S. Det var et av landets største trykkerier, 3 etasjer i egen gård i Tollbugaten 31, som strakk seg fra Akersgata til Vollgaten. Ved sønnen Pers dåp i 1917 bor han og Hanna i Platougt. 4 i Oslo. I 1918 bor han i Platousgate 4 oppg 3, og er typograf ved Arbeidernes Aktietrykkeri. I 1927 og 1929 jobbet han fortsatt ved samme trykkeri, men har flyttet til Aasengata 15 på Torshov. Han bodde og jobbet samme sted i 1933, men hadde da blitt faktor. Faktor er en tradisjonell betegnelse på avdelingsleder i trykkeri. Faktoren var setteriets eller trykkeriets faglige leder. (Setterifaktor, trykkerifaktor.) Enkelte store trykkerier hadde egen læreguttfaktor med spesielt ansvar for opplæringen. Tittelen var i bruk i hele trykkeribransjen; f.eks. hadde lederen for Aftenpostens rotasjonstrykkeri tittelen faktor. Faktoren hadde ansvaret for gjennomføring av produksjonen, for kvalitetskontroll og for opplæring (der det ikke var egen læreguttfaktor). Han fordelte arbeidet og kontrollerte arbeidets gang og kvaliteten på arbeidet. Setterifaktoren kontrollerte satsarbeidet før det ble sendt i kundekorrektur. Han kontrollerte også avtrykk av trykkformen mot siste korrektur før trykkstart – såkalt revisjon. Trykkerifaktoren godkjente den trykkfaglige kvaliteten på prøvetrykket for trykkstart. I 1934 var Rolf fremdeles faktor ved samme trykkeri, men bodde da i Vogts gate 65. Ved datteren Ellas lysning i 1935 bodde han i Vogts gate 65 III i Oslo. Han hadde samme jobb og adresse i 1936, 1937, 1939 og 1940. Sønnen Per var typograf hos Brøgger i 1941 og 1944, og bodde i Vogts gate 65.

Rolf%201911.JPG
Rolf%201913.JPG
Rolf%201914.JPG
rolf1915.PNG
Rolf adr.boken 1911 Rolf adr.boken 1913 Rolf adr.boken 1914 Rolf i adr.boken 1915
rolf1916.PNG
rolf1918.PNG
rolf1927.PNG
rolf%201929.PNG
Rolf i adr.boken 1916 Rolf adr.boken 1918 Rolf adr.boken 1927 Rolf i adr.boken 1929
Rolf%201933.PNG
rolf%201934.PNG
Rolf%201936.PNG
Rolf%201937.PNG
Rolf i adr.boken 1933 Rolf i adr.boken 1934 Rolf i adr.boken 1936 Rolf i adr.boken 1937
Rolf%201939.PNG
rolf%201940.JPG
Rolf i adr.boken 1939 Rolf i adr.boken 1940

Død


Rolf døde en gang etter 1940. Han står ikke lenger i adressebøkene for Oslo etter 1940, så det er mulig han dør da.

Hanna Emilie døde 89 år gammel 25. mars 1979, og ble begravet i Rakkestad i Østfold.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License