Verksmester Kristian Neegaard (24) og Setterske Hulda Amalie Iversdtr Neegaard (25)

Kristian og Hulda Amalie er mine tippoldeforeldre

kristianN.jpg
gunnarbilder%20003.jpg

Fødsel og familie


Kristian ble født 8. mars 1884 i Kristiania (Oslo), og døpt 18. mai 1884 ved Trefoldighet menighet i Kristiania. Foreldrene hans var skredder Hans Kristiansen Neegaard og Ingeborg Andreasdtr Neegaard. Ved dåpen har presten skrevet feil og oppnevnt en av fadderne som far til Kristian. Dette er så overstrøket og riktig far Hans Neegaard er skrevet istedet. Familien bodde da på Hammersborg torv 6 på St. Hanshaugen. Fadderne ved dåpen var kjøpmann O. Blikseth, skreddersvend A. Pedersen, hustru A. Blikseth og pike Luise Hansen. I 1885 bodde Kristian med foreldrene og søsknene Klara, Arne, Marie og Hendrik i 3. etg på Hammersborg Torv 6. Kristian ble konfirmert 17. april 1898 i Trefoldighet Menighet og det var sognepresten som holdt seremonien. I kirkeboken fikk han karakteren 2 i kristendomskunnskap (de andre konfirmantene varierer mellom 2, 2.5, 3). Familien bodde da på Hammersborg torv 6. I 1899 bodde de på samme adresse, i 3. etasje, og han er da oppgitt å være læregutt. Han var i 1900 mekanisk lærling og bor på samme adresse. Han studerte typograffaget i Tyskland, hos Loewe i Berlin, og fikk seg så jobb ved Aanesen Trykkeri i Oslo. Han reiste også rundt i hele Norge og reparerte presser og ordnet opp når noe gikk galt. I 1902-1906 bodde han på Hammersborg Torv 6, og var mekaniker (innen trykkerifaget). I 1902 og 1903 bodde han der sammen med foreldrene og brødrene Harald og Arne og Arnes sønn Helge, og Kristian var mekanikerlærling. Kristian stammer blant annet fra lensmannsslekten Mustad i Vardal på sverdsiden (farssiden), som igjen var av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland.

Hulda Amalie ble født 31. mars 1883 i Kristiania (Oslo), og døpt 2. desember 1883 i Trefoldighet menighet i Kristiania. Foreldrene var snekker Haldor Christian Iversen og Karen Elisabeth Olsdtr Yven. Hulda Amalie ble født og vokste opp i Oslo som den eldste i søskenflokken. Da hun ble født i 1883 bodde familien i Grubbegata 4 på St. Hanshaugen i Oslo. Faddere ved dåpen var Arb. Gustav Samuelsen, John Moe, Fru Kaja Smith Petersen og Frk. Dorthea. Presten har nok enten vært grei med foreldrene ved dåpen eller så visste han ikke bedre, for Hulda Amalie er oppført i kirkeboken som ektefødt, mens foreldrene giftet seg rett før hun ble døpt. Hulda Amalie ble født før de var gift. Muligens hadde de slakket litt på kravene når det gjaldt tidspunktet foreldrene måtte være gift for at barnet skulle regnes som ektefødt. I 1885 bodde Hulda med foreldrene i 2. etasje i Maridalsveien 4 på St. Hanshaugen i Oslo. Hulda Amalie ble konfirmert 25. april 1897. Hulda Amalie kunne også spille piano, og spilte med letthet kjenningsmelodien til Norge Rundt der hun satt på pianokrakken på Grefsen. De fleste av Hulda og Kristians barn var musikalske. Hun var visst nok en av Norges første kvinnelige typografer (setterske/trykker). I 1900 bodde hun i Wilses gade 10 på Fredensborg, St. Hanshaugen, Oslo sammen med foreldrene og søsknene, og jobbet som setterske (trykker). I 1902 og 1903 bodde hun sammen med foreldrene og søsknene i Colletts gate 10. Faren Haldor Christian var da helt uten arbeid, og hadde vært arbeidsledig i 12 uker da folketellingen ble gjennomført. I 1905 og 1906 var hun oppført i adresseboken i Oslo som setterske i avisen Landsbladet, og hun bodde i Schwensens gate 12 på St. Hanshaugen sammen med foreldrene og søsknene. Hulda i NBR.

KrNee1928.jpg

Bilder for Hulda Amalie *** Gården Neegaard

krnee50red.JPG


Kristian og Hulda Amalie vokste opp bare noen kvartaler fra hverandre. Kristian og Hulda Amalie giftet seg 30. des 1906 i Gamle Aker i Oslo. Da var Kristian montør og bodde i Marchensgade 6 i Oslo. Hulda var, som nevnt, setterske i Landsbladet. Sammen fikk de barna

  • Aase Synnøve Neegaard f. 1907
  • Aslaug Irma Neegaard f. 1909
  • Faktor Reidar Kristian Neegaard f. 1913
  • Hans Gunnar Neegaard f. 1917
  • Kristian Neegaard
  • Ingeborg Neegaard
  • Knut Haldor Neegaard f. 1922, d. 1990

Liv og virke


I 1910 bodde Kristian og Hulda Amalie i Thor Olsens gate 8 på St. Hanshaugen sammen med de to døtrene Aase og Irma, og Huldas søster Helvig. De bodde da i en leilighet i 4. etg med kjøkken, uten bad, og betalte 336 kr i husleie. Kristian var da oppgitt å være mekanisk arbeider. Det var han også i 1911, hos Gulowsen, bodde fortsatt i Thor Olsens gate 8. I 1913 står både Kristian og Hulda Amalie oppført i stemmemanntallet i Oslo, under Dovregata som de da bodde i. Samme år var han også oppført som understøttet i fattigvesenets hjemstavnsregister. Da sønnen Reidar Kristian ble født i 1913, og i 1914-1918, var han montør i Jens Aanesen, og familien var bosatt i Dovregata 7 II på St. Hanshaugen. Han jobbet på samme sted i 1927-1937, men var da verksmester, og bodde i Agathe Grøndahlsgate 6 på Torshov. Ved sønnen, Reidar Kristians, lysning i 1935 var de fortsatt bosatt i Agathe Grøndahls gate 6. I 1939-1950 står Hulda Amalie oppført i adresseboken for Oslo som enkefru Neegaard i Agathe Grøndahlsgate 6.

Velansett jubilant


aanesen.jpg

Da Kristian fylte 50 år ble han feiret og hyllet, blant annet sto følgende på trykk i Arbeiderbladet 8. mars 1934, skrevet av Arbeiderbladet selv:
"I dag, den 8. mars, fyller verksmester Kristian Neegaard ved Aanesens mek. verksted 50 år. Neegaard er en kjent og avholdt skikkelse innen de fleste trykkerier og grafiske bedrifter her i landet, og her i Oslo er det vel neppe én fagfelle som ikke kjenner denne dyktige og joviale mann. Han er fast huslæge i alle avis- og boktrykkerier både her i byen og utover landet. Han har vært livsmedikus for "Arbeiderbladet"s presse i mange år, og det blir vel han som skal pleie den nye også, når vi fra høsten skal skifte presse. Neegaard var en av de første spesial-utdannede settemaskinmontører her i Norge, og han har ikke glemt den kunsten ennu.

krnee50aar.JPG

Neegaard er ekste Kristiania-gutt, født på Hammersborg 8. mars 1884. Han er utlært hos A.s. Gulowsen, har vært en tur i Tyskland og senere hos Hansen & Skotvedt. Fra 1910 har Neegaard vært ansatt hos Jens Aanesen, hvor han fremdeles er fra tidlig om morgenen, ferdig til å rykke ut så snart han hører om en presse som ikke går eller en annen trykkmaskin eller annet verktøi som det er noen mangel ved.
I dag passerer han middagshøiden, og vi tror vi har en veldig skare bak oss når vi sender ham vår lykkeønskning på 50-årsdagen."

Kristian og Huldas sønn Knut Haldor flyktet til Sverige under 2. verdenskrig, dit han kom 28. oktober 1944. Etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, kom det gjennom krigsårene mer enn 50.000 flyktninger fra Norge til Sverige. De norske myndighetene måtte håndtere et helt flyktningsamfunn. Redskapet for dette var den norske legasjonen og Flyktningskontoret i Stockholm. I 1941 ble det opprettet et mottakssenter for flyktninger i Öreryd i Småland. Året etter ble mottaket flyttet til Kjesäter i Södermanland. Les mer her.

Død og begravelse


Kristian døde 53 år gammel 8. september 1937 i Oslo. I Aftenposten fikk han følgende skussmål: "Verksmester Kr. Neegaard, en særlig innen trykkerikretser kjent og avholdt mann, er avgått ved døden, 53 1/2 år gammel. Avdøde var kjent som en meget dyktig spesialmekaniker i de grafiske fag. Han har arbeidet i firmaene Gulowsen, Hansen & Skotvedt, og i de siste 29 år hos Jens Aanesen. Ved sin dyktighet og sin store elskverdighet har avdøde vunnet sig mange venner, ikke bare i den bedrift hvor han var ansatt, men også ellers i store kretser."
Hulda takket for "all deltagelse i vår store sorg" i Arbeiderbladet 16. september 1937.
image.jpg
KrNee1937i.jpg
dodavisenekristian
dodavisenehulda

Hulda Amalie døde 70 år gammel 18 januar 1954 i Oslo, og ble begravet 11. juni 1954 på Vestre Gravlund i Oslo (F 074, R 50, GNR 002). Hennes dødsannonse i Aftenposten er stilet til "Vår kjære oppofrende mor, bestemor, svigermor, søster, svigerinne og tante".

De ligger begravet sammen med sønnen Reidar Kristian og hans kone Ella, og datteren Aase og hennes sønn Bjørn. Han ble begravet på Vestre Gravlund i Oslo 18. september 1937. På hans gravsten står det at han er Verksmester.

gunnarbilder_002.jpg
gunnarbilder_008.jpg
gunnarbilder_033.jpg
kristian.jpg
nee1902.PNG
Kristian t.h. Kristian t.h. Kristian og kona Hulda Kristian Kristian 1902
KrNee1928.jpg
khsverige.PNG
19031915
19161937
valg1913.JPG
Kristian jubileum 1928 Knut Haldor i Sverige 1944 Adr.boken Oslo 1903-1915 Adr.boken Oslo 1916-1937 Valgmanntallet 1913

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License